ข้อตกลงและเงื่อนไข

Chipsmall ดำเนินการเว็บไซต์ www.chipsmall.net เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ที่ Chipsmall (\"ผลิตภัณฑ์\") และเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑ์ (\"บริการ\") เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้พร้อมกับเงื่อนไขการสั่งซื้อจะเรียกว่า \"ข้อตกลง\" นี้ การใช้ Chipsmall แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ที่กำหนดไว้ในที่นี้ (\"เงื่อนไขการใช้งาน\") ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานตลอดจนเงื่อนไขการสั่งซื้อที่กำหนดไว้ด้านล่าง Chipsmall ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า การใช้งานไซต์ของคุณหลังจากการแก้ไขดังกล่าวถือเป็นการตกลงของคุณที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อตกลงตามที่แก้ไข วันสุดท้ายของข้อตกลงนี้ได้รับการแก้ไขกำหนดไว้ด้านล่าง

1. ทรัพย์สินทางปัญญา.
บริการไซต์และข้อมูลและ / หรือเนื้อหาทั้งหมดที่คุณเห็นได้ยินหรือสัมผัสกับไซต์ (\"เนื้อหา\") ได้รับการคุ้มครองโดยประเทศจีนและลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศเครื่องหมายการค้าและกฎหมายอื่น ๆ และเป็นของ Chipsmall หรือ บริษัท แม่ พันธมิตร บริษัท ในเครือผู้ร่วมให้ข้อมูลหรือบุคคลที่สาม Chipsmall มอบสิทธิ์การใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้และไม่ผูกขาด แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ไซต์บริการและเนื้อหาเพื่อพิมพ์ดาวน์โหลดและจัดเก็บเนื้อหาบางส่วนที่คุณเลือกโดยมีเงื่อนไขว่าคุณ: (1) ใช้เฉพาะสำเนาเหล่านี้ของ เนื้อหาสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในของคุณเองหรือการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (2) ห้ามคัดลอกหรือโพสต์เนื้อหาบนคอมพิวเตอร์เครือข่ายใด ๆ หรือส่งแจกจ่ายหรือเผยแพร่เนื้อหาในสื่อใด ๆ (3) ห้ามแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในทางใดทางหนึ่งหรือลบหรือเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ ไม่มีการโอนสิทธิ์ชื่อหรือความสนใจในเนื้อหาหรือวัสดุใด ๆ ที่ดาวน์โหลดมาให้คุณอันเป็นผลมาจากใบอนุญาตนี้ Chipsmall ขอสงวนชื่อที่สมบูรณ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเต็มรูปแบบในเนื้อหาใด ๆ ที่คุณดาวน์โหลดจากไซต์ภายใต้การอนุญาตแบบ จำกัด นี้เพื่อให้คุณใช้งานเนื้อหาส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในที่นี้ คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายหรือโลโก้ใด ๆ ที่ปรากฏทั่วทั้งไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าเว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณต้องไม่ทำมิเรอร์ขูดหรือวางกรอบหน้าแรกหรือหน้าอื่น ๆ ของไซต์นี้บนเว็บไซต์หรือหน้าเว็บอื่นใด คุณไม่สามารถเชื่อมต่อ \"ลิงก์ในรายละเอียด\" กับไซต์กล่าวคือสร้างลิงก์ไปยังไซต์นี้โดยข้ามหน้าแรกหรือส่วนอื่น ๆ ของไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

2. ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน
Chipsmall ไม่รับประกันหรือรับรองโดยชัดแจ้งโดยนัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ หรือเกี่ยวกับไซต์บริการหรือเนื้อหา Chipsmall ขอปฏิเสธการรับประกันใด ๆ อย่างชัดแจ้งโดยชัดแจ้งโดยนัยตามกฎหมายหรืออื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถทางการค้าความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะชื่อและไม่มีการละเมิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไซต์บริการ และเนื้อหา Chipsmall ไม่รับประกันว่าฟังก์ชันที่ทำงานโดยไซต์หรือบริการจะไม่ถูกขัดจังหวะตรงเวลาปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในไซต์หรือบริการจะได้รับการแก้ไข Chipsmall ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในเนื้อหาจะได้รับการแก้ไข ไซต์บริการและเนื้อหามีให้ตามเกณฑ์ \"ตามสภาพ\" และ \"ตามที่มีอยู่\" ที่ Chipsmall ที่อยู่ IP ของผู้เยี่ยมชมจะได้รับการตรวจสอบและวิเคราะห์เป็นระยะเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นและ จะไม่ถูกแบ่งปันภายนอก Chipsmall ในระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์เราอาจขอข้อมูลติดต่อจากคุณ (ที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขแฟกซ์และที่อยู่สำหรับการจัดส่ง / การเรียกเก็บเงิน) ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมตามความสมัครใจและต้องได้รับการอนุมัติจากคุณเท่านั้น

3. ข้อจำกัดความรับผิด
ไม่ว่าในกรณีใด Chipsmall จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ซื้อหรือบุคคลที่สามสำหรับความเสียหายทางอ้อมโดยบังเอิญพิเศษที่เป็นผลสืบเนื่องลงโทษหรือเป็นแบบอย่าง (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงผลกำไรที่สูญเสียเงินออมที่สูญหายหรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้อง ถึง; (I) ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่จัดหาให้หรือจัดหาโดย Chipsmall หรือการใช้ที่ไม่สามารถใช้สิ่งเดียวกันได้ (II) การใช้หรือไม่สามารถใช้ไซต์บริการหรือเนื้อหา (III) ธุรกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการผ่านหรืออำนวยความสะดวกโดยไซต์ (IV) การอ้างสิทธิ์ใด ๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาดการละเว้นหรือความไม่ถูกต้องอื่น ๆ ในไซต์บริการและ / หรือเนื้อหา (V) การเข้าถึงหรือการพาดพิงการส่งหรือข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต (VI) คำแถลงหรือการดำเนินการของบุคคลที่สามใด ๆ บนไซต์หรือบริการ (VII) เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไซต์บริการหรือเนื้อหาแม้ว่า Chipsmall จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

ภาระผูกพันและความรับผิด แต่เพียงผู้เดียวของ Chipsmall สำหรับข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์จะเป็นไปตามทางเลือกของ Chipsmall ในการเปลี่ยนสินค้าที่มีข้อบกพร่องดังกล่าวหรือคืนเงินให้กับลูกค้าตามจำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายดังนั้นจึงไม่มีความรับผิดของ Chipsmall เกินราคาซื้อของผู้ซื้อ การแก้ไขข้างต้นจะต้องได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อเกี่ยวกับข้อบกพร่องและการส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องภายในหกสิบ (30) วันนับจากวันที่ซื้อ การแก้ไขข้างต้นไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานในทางที่ผิด (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการปล่อยไฟฟ้าสถิต) การละเลยอุบัติเหตุหรือการดัดแปลงหรือกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการบัดกรีหรือเปลี่ยนแปลงในระหว่างการประกอบหรือไม่สามารถทดสอบได้ หากคุณไม่พอใจกับไซต์บริการเนื้อหาหรือเงื่อนไขการใช้งานวิธีแก้ไข แต่เพียงผู้เดียวของคุณคือการยุติการใช้งานไซต์ คุณรับทราบโดยการใช้ไซต์ของคุณว่าการใช้งานไซต์ของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณ แต่เพียงผู้เดียว

เงื่อนไขการสั่งซื้อคำสั่งซื้อ

ทั้งหมดที่ส่งผ่านเว็บไซต์หรือผ่านทางแคตตาล็อกการพิมพ์อยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้รวมถึงเงื่อนไขการสั่งซื้อต่อไปนี้ ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขลบหรือแก้ไขข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากตัวแทนของ Chipsmall ที่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลงที่อ้างว่าส่งโดยผู้ซื้อในเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ จะถูกปฏิเสธโดยชัดแจ้งในที่นี้ คำสั่งซื้อที่วางไว้ในรูปแบบที่เบี่ยงเบนไปจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจได้รับการยอมรับ แต่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของเงื่อนไขของข้อตกลงนี้เท่านั้น

1. การตรวจสอบคำสั่งซื้อและการยอมรับ
เมื่อคุณสั่งซื้อเราอาจตรวจสอบวิธีการชำระเงินที่อยู่จัดส่งและ / หรือหมายเลขประจำตัวที่ได้รับการยกเว้นภาษี (ถ้ามี) ก่อนดำเนินการสั่งซื้อของคุณ การจัดวางคำสั่งซื้อของคุณผ่านทางไซต์เป็นข้อเสนอในการซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา Chipsmall อาจยอมรับคำสั่งซื้อของคุณโดยประมวลผลการชำระเงินและจัดส่งสินค้าหรืออาจปฏิเสธที่จะยอมรับคำสั่งซื้อของคุณหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อของคุณด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะไม่มีการพิจารณาคำสั่งซื้อใด ๆ โดย Chipsmall จนกว่าสินค้าจะถูกจัดส่ง หากเราปฏิเสธที่จะยอมรับคำสั่งซื้อของคุณเราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยใช้ที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลติดต่ออื่น ๆ ที่คุณให้ไว้กับคำสั่งซื้อของคุณ

2. การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อคุณสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์คุณจะต้องระบุที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องซึ่งเราอาจใช้เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับสถานะของคำสั่งซื้อของคุณให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อกลับมาและเพื่อแจ้งประกาศอื่น ๆ ให้คุณทราบ การเปิดเผยข้อมูลหรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อของคุณ

3. การกำหนดราคา
ใบเสนอราคาของเว็บไซต์ Chipsmall และบริการที่เกี่ยวข้องจะคำนวณในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและการชำระสกุลเงินเท่านั้นหากสกุลเงินสหรัฐอเมริกาไม่อยู่ในขอบเขตการใช้งานของลูกค้าในประเทศหรือภูมิภาคโปรดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการแปลงที่สอดคล้องกันตามประเทศของตนหรือ ภูมิภาค ราคาทั้งหมดเป็นดอลลาร์สหรัฐ

4. ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประเภทเว็บไซต์ Chipsmall ของผลิตภัณฑ์คำอธิบายผลิตภัณฑ์และพารามิเตอร์รูปภาพวิดีโอและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจัดทำโดยอินเทอร์เน็ตและซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ Chipsmall ไม่แบกรับความรับผิดชอบต่อความถูกต้องความสมบูรณ์ความถูกต้องตามกฎหมายหรือความถูกต้องของข้อมูล นอกจากนี้เว็บไซต์ Chipsmall หรือการใช้งานใด ๆ ในการให้ข้อมูลธุรกิจและความเสี่ยงของพวกเขาบนเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบใด ๆ

5. การชำระเงิน
Chipsmall นำเสนอวิธีการชำระเงินที่สะดวกสบายหลายวิธีด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ได้แก่ PAYPAL, บัตรเครดิต, มาสเตอร์การ์ด, วีซ่า, อเมริกันเอ็กซ์เพรส, Western Union, การโอนเงินผ่านธนาคาร การชำระเงินจะต้องชำระในสกุลเงินที่ทำการสั่งซื้อ หากคุณมีเงื่อนไขการชำระเงินอื่น ๆ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Chipsmall ที่ [email protected]

6. ค่าขนส่ง
ค่าขนส่งหรือค่าขนส่งค่าประกันและภาษีศุลกากรปลายทางจะจ่ายโดยลูกค้า

7. ค่าธรรมเนียมธนาคาร.
สำหรับการโอนเงินเราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคาร 35.00 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับ PAYPAL และบัตรเครดิตเราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการ 5% ของจำนวนเงินทั้งหมดสำหรับสหภาพตะวันตกจะไม่มีค่าธรรมเนียมธนาคาร

8. ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่มีค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อขั้นต่ำหรือค่าธรรมเนียมการจัดการ

9. นโยบายความเสียหายจากการขนส่งและการคืนสินค้า
หากคุณได้รับสินค้าที่ได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่งสิ่งสำคัญคือต้องเก็บกล่องขนส่งวัสดุบรรจุภัณฑ์และชิ้นส่วนให้มิดชิด โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Chipsmall ทันทีเพื่อเริ่มการเรียกร้อง การคืนสินค้าทั้งหมดควรทำภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้และต้องมาพร้อมกับหมายเลขใบแจ้งหนี้ต้นฉบับใบรับรองบัตรรับประกันรูปภาพของชิ้นส่วนและคำอธิบายสั้น ๆ หรือรายงานการทดสอบเหตุผลในการคืนสินค้า การคืนสินค้าจะไม่ได้รับการยอมรับหลังจาก 30 วัน สินค้าที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมและอยู่ในสภาพที่สามารถขายต่อได้ ชิ้นส่วนที่ส่งคืนเนื่องจากข้อผิดพลาดของลูกค้าในขณะเสนอราคาหรือขายจะไม่ได้รับการยอมรับ

10. ปัญหาศุลกากร.
ใบเสนอราคา Chipsmall เป็นราคา FOB เราจะไม่รับผิดชอบต่อพิธีการทางศุลกากรของประเทศปลายทางหากชิ้นส่วนของลูกค้าถูกกักหรือยึดโดยศุลกากรท้องถิ่นของลูกค้า Chipsmall สามารถจัดเตรียมเอกสารบางอย่างให้กับลูกค้าได้ แต่ Chipsmall ไม่รับผิดชอบต่อพิธีการทางศุลกากร Chipsmall ไม่ต้องจ่ายภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียมเป็นหน้าที่ของลูกค้าทั้งหมดในการเคลียร์ชิ้นส่วนจากประเพณีท้องถิ่นของลูกค้า Cipsmall จะไม่จัดส่งอีกครั้งหากชิ้นส่วนถูกกักหรือยึดตามประเพณีท้องถิ่นของลูกค้าจะไม่มีการคืนเงินสำหรับการชำระเงิน

11. หน้าที่และความรับผิดชอบ.
Chipsmall เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขาย B2B และ B2C ระดับมืออาชีพและเราสามารถตรวจสอบสภาพภายนอกของสินค้าเท่านั้น แต่ไม่สามารถใช้งานภายในได้ การคืนสินค้าภายใน 30 วันจะได้รับการยอมรับอย่างไรก็ตามลูกค้าไม่มีสิทธิ์ในการฟ้องร้อง Chipsmall สำหรับสินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้และไม่มีสิทธิ์ในการขอค่าชดเชยเพิ่มเติม Chipsmall เป็นแพลตฟอร์มการบริการเราไม่ใช่ผู้ผลิตเราเพียงแค่จัดหาบริการและช่วยลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาต้องการ Chipsmall ขอสงวนสิทธิ์ในการอธิบายขั้นสุดท้าย