ภาพ หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย ปริมาณที่มีจำหน่าย ราคาต่อหน่วย Order
SABMB910028 SABMB910028 Advanced Linear Devices Inc. SUPERCAPACITOR AUTOBALANCING PCB 3408 $27.44000/ ชิ้น
SC005221 SC005221 E Ink Corporation DISPLAY 6 DIGIT NUMERIC 14198 $0.00000/ ชิ้น
SC009221 SC009221 E Ink Corporation DISP 2.5 DIGIT NUMERIC RND 8931 $10.47000/ ชิ้น
SABMB225 SABMB225 Advanced Linear Devices Inc. SUPERCAPACITOR AUTOBALANCING PCB 4867 $19.21000/ ชิ้น
SABMB16 SABMB16 Advanced Linear Devices Inc. SUPERCAPACITOR AUTOBALANCING PCB 7944 $11.77000/ ชิ้น
SCD722003 SCD722003 E Ink Corporation DISPLAY14 BAR GAUGE 15585 $6.00000/ ชิ้น
SABMB216 SABMB216 Advanced Linear Devices Inc. SUPERCAPACITOR AUTOBALANCING PCB 4867 $19.21000/ ชิ้น
SABMB910023 SABMB910023 Advanced Linear Devices Inc. SUPERCAPACITOR AUTOBALANCING PCB 3745 $24.96000/ ชิ้น
SC001221 SC001221 E Ink Corporation DISPLAY 5 BAR GAUGE 14198 $0.00000/ ชิ้น
SABMB620 SABMB620 Advanced Linear Devices Inc. 6-CHANNEL SUPERCAPACITOR AUTO BA 3010 $31.06000/ ชิ้น
SCD722002 SCD722002 E Ink Corporation DISPLAY 5 BAR GAUGE 24938 $3.75000/ ชิ้น
SABMB810025 SABMB810025 Advanced Linear Devices Inc. SUPERCAPACITOR AUTOBALANCING PCB 4309 $21.70000/ ชิ้น
SC004221 SC004221 E Ink Corporation DISPLAY 3 DIGIT NUMERIC 11959 $7.82000/ ชิ้น
SABMB910025 SABMB910025 Advanced Linear Devices Inc. SUPERCAPACITOR AUTOBALANCING PCB 3745 $24.96000/ ชิ้น
SABMB910017 SABMB910017 Advanced Linear Devices Inc. SUPERCAPACITOR AUTOBALANCING PCB 3745 $24.96000/ ชิ้น
SABMB228 SABMB228 Advanced Linear Devices Inc. SUPERCAPACITOR AUTOBALANCING PCB 4427 $21.12000/ ชิ้น
SCB721001 SCB721001 E Ink Corporation DISPLAY 6 DIGIT NUMERIC 11199 $8.35000/ ชิ้น
SABMB221 SABMB221 Advanced Linear Devices Inc. SUPERCAPACITOR AUTOBALANCING PCB 4867 $19.21000/ ชิ้น
SABMB217 SABMB217 Advanced Linear Devices Inc. SUPERCAPACITOR AUTOBALANCING PCB 4867 $19.21000/ ชิ้น
SABMB219 SABMB219 Advanced Linear Devices Inc. SUPERCAPACITOR AUTOBALANCING PCB 4867 $19.21000/ ชิ้น