สายไฟ - Barrel

ภาพ หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย ปริมาณที่มีจำหน่าย ราคาต่อหน่วย Order
S049020066 S049020066 Ckmtw(Shenzhen Cankemeng) 1000mm Power cable RoHS 794 $0.96600/ ชิ้น
MPPD0010 MPPD0010 PowerSync International Power cable RoHS 162 $3.60080/ ชิ้น
MPPC0010 MPPC0010 PowerSync International Power cable RoHS 132 $3.72110/ ชิ้น
S100920001 S100920001 Ckmtw(Shenzhen Cankemeng) 200mm Power cable RoHS 98 $0.69270/ ชิ้น
MPPC0015 MPPC0015 PowerSync International 1.5M Power cable RoHS 94 $4.56680/ ชิ้น
MPPD0015 MPPD0015 PowerSync International Power cable RoHS 46 $4.14570/ ชิ้น
PW-GNB180 PW-GNB180 PowerSync International 1.8M Power cable RoHS 16 $3.88100/ ชิ้น
EP3C-02 EP3C-02 PowerSync International 1.8M Power cable RoHS 17 $3.93770/ ชิ้น
MPCNKH0030 MPCNKH0030 PowerSync International 3M Power cable RoHS 8 $4.48940/ ชิ้น
MPPR0020 MPPR0020 PowerSync International Power cable RoHS 6 $5.49490/ ชิ้น
MPPR0015 MPPR0015 PowerSync International Power cable RoHS 6 $4.75930/ ชิ้น
MPCTKG0015 MPCTKG0015 PowerSync International Power cable RoHS 6 $7.33400/ ชิ้น
MPCQKG0010 MPCQKG0010 PowerSync International Power cable RoHS 6 $5.15110/ ชิ้น
MPPL0015 MPPL0015 PowerSync International Power cable RoHS 6 $4.75930/ ชิ้น
MPAD0015 MPAD0015 PowerSync International Power cable RoHS 6 $5.12710/ ชิ้น
MPCNKF0015 MPCNKF0015 PowerSync International Power cable RoHS 6 $5.64270/ ชิ้น
MPPL0010 MPPL0010 PowerSync International Power cable RoHS 6 $3.65580/ ชิ้น
MPPC0005 MPPC0005 PowerSync International Power cable RoHS 6 $3.11610/ ชิ้น
MPKC0020 MPKC0020 PowerSync International Power cable RoHS 6 $6.50380/ ชิ้น
PWC-GPCMF180 PWC-GPCMF180 PowerSync International Power cable RoHS 6 $3.48400/ ชิ้น