สาย LGH

ภาพ หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย คำสั่ง
1-862545-7 1-862545-7 TE Connectivity LGH-1/2 PLUG TO CBL 16AWG 5.38 14 149.92000/ชิ้น
5-862545-6 5-862545-6 TE Connectivity LGH-1/2 PLUG TO CBL 16AWG 18.38 14 132.23050/ชิ้น
862545-4 862545-4 TE Connectivity LGH-1/2 PLUG TO CBL 16AWG 12.38 14 156.20800/ชิ้น
4-830611-8 4-830611-8 TE Connectivity LGH-1/2 PLUG TO CBL 16AWG 12.38 14 145.27550/ชิ้น
6-862545-7 6-862545-7 TE Connectivity LGH-1/2 PLUG TO CBL 16AWG 5.38 14 124.29440/ชิ้น
1-830611-0 1-830611-0 TE Connectivity LGH-1/2 PLUG TO CBL 16AWG 36.25 20 117.52000/ชิ้น
862545-6 862545-6 TE Connectivity LGH-1/2 PLUG TO CBL 16AWG 18.38 14 157.02400/ชิ้น
5-862549-4 5-862549-4 TE Connectivity LGH-1 PLUG TO CBL 16AWG 12.38 36 117.84160/ชิ้น
5-862545-1 5-862545-1 TE Connectivity LGH-1/2 PLUG TO CBL 16AWG 6.38 14 118.55950/ชิ้น
862545-1 862545-1 TE Connectivity LGH-1/2 PLUG TO CBL 16AWG 6.38 14 118.55950/ชิ้น
1-5830611-0 1-5830611-0 TE Connectivity LGH-1/2 PLUG TO CBL 16AWG 36.25 14 95.46800/ชิ้น
5-848407-2 5-848407-2 TE Connectivity LGH-1/2 PLUG TO CBL 20AWG 12.38 14 126.65760/ชิ้น
5-5830611-1 5-5830611-1 TE Connectivity LGH-1/2 PLUG TO CBL 16AWG 10.03 14 176.93100/ชิ้น
848407-2 848407-2 TE Connectivity LGH-1/2 PLUG TO CBL 20AWG 12.38 14 138.57760/ชิ้น
848407-1 848407-1 TE Connectivity LGH-1/2 PLUG TO CBL 20AWG 16.38 14 139.06600/ชิ้น
2-830611-1 2-830611-1 TE Connectivity LGH-1/2 PLUG TO CBL 16AWG 6.38 14 151.12500/ชิ้น
830611-1 830611-1 TE Connectivity LGH-1/2 PLUG TO CBL 16AWG 24.25 4 136.35800/ชิ้น
5-862545-4 5-862545-4 TE Connectivity LGH-1/2 PLUG TO CBL 16AWG 12.38 14 74.61017/ชิ้น
862545-5 862545-5 TE Connectivity LGH-1/2 PLUG TO CBL 16AWG 15.38 24 124.18600/ชิ้น
5830611-1 5830611-1 TE Connectivity LGH-1/2 PLUG TO CBL 16AWG 24.25 14 145.76850/ชิ้น