สายเคเบิ้ลโมดูลาร์

ภาพ หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย คำสั่ง
09457150027 09457150027 HARTING CABLE MOD 8P4C PLUG-PLUG 16.4 13 93.55000/ชิ้น
09474747116 09474747116 HARTING CABLE MOD 8P8C PLUG-PLUG 19.69 30 33.75100/ชิ้น
09482626749005 09482626749005 HARTING IX INDUSTRIAL PVC CABLE ASSY 0 5 25.88000/ชิ้น
33481111A20030 33481111A20030 HARTING IX INDUSTRIAL 10PIN PVC CABLE A 20 42.85000/ชิ้น
09474747112 09474747112 HARTING CABLE MOD 8P8C PLUG-PLUG 8.2 13 18.43700/ชิ้น
09474747119 09474747119 HARTING CABLE MOD 8P8C PLUG-PLUG 26.25 3 40.89600/ชิ้น
09474747011 09474747011 HARTING CABLE MOD 8P8C PLUG-PLUG 6.56 5 9.13710/ชิ้น
09459711126 09459711126 HARTING CABLE MOD 8P8C PLUG-PLUG 16.4 41 15.44130/ชิ้น
09473900025 09473900025 HARTING RJI CABPP OVERM 22/7PCRAN0 1 2828 33.04900/ชิ้น
09457710125 09457710125 HARTING CABLE MOD 8P4C PLUG-CABLE 9.84 12 22.66500/ชิ้น
09459711123 09459711123 HARTING CABLE MOD 8P8C PLUG-PLUG 6.56 139 9.40310/ชิ้น
33481111A21030 33481111A21030 HARTING IX INDUSTRIAL 10PIN PUR CABLE A 20 43.66000/ชิ้น
09457711123 09457711123 HARTING CABLE MOD 8P4C PLUG-PLUG 4.92 6 20.81032/ชิ้น
09474747117 09474747117 HARTING CABLE MOD 8P8C PLUG-PLUG 22.97 5 31.35932/ชิ้น
09457011507 09457011507 HARTING CABLE MOD 8P8C PLUG-PLUG 1.64 17 35.32100/ชิ้น
09457011512 09457011512 HARTING CABLE MOD 8P8C PLUG-PLUG 32.81 18 78.28800/ชิ้น
09474747101 09474747101 HARTING CABLE MOD 8P8C PLUG-PLUG 0.66 550 6.83630/ชิ้น
09457711173 09457711173 HARTING CABLE MOD 8P4C PLUG-PLUG 32.81 6 73.30000/ชิ้น
09474747211 09474747211 HARTING HA-VIS SMART PATCH CABLE CAT6 Y 10 55.18400/ชิ้น
09473900027 09473900027 HARTING RJI KABPP UMSPR 22/7FLEX0 3 2449 38.16000/ชิ้น