สายโคมไฟโซลิดสเต

ภาพ หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย คำสั่ง
KSM-DEV081601-12-RED KSM-DEV081601-12-RED JKL Components Corporation FLEX TAPE INPUT CONNECTOR 19 1.96000/ชิ้น
ZFS-CH138-8J ZFS-CH138-8J JKL Components Corporation FLEX TAPE JOINER CONNECTOR 17 0.79200/ชิ้น
1826101 1826101 Phoenix Contact CONN PLUG 4POS 1.8MM 11490 2.02230/ชิ้น
1707558 1707558 Phoenix Contact CONN PLUG PCB 2POS 17 2.08252/ชิ้น
1707561 1707561 Phoenix Contact CONN PLUG PCB 4POS 16 2.12040/ชิ้น
1826091 1826091 Phoenix Contact CONN PLUG 2POS 1.8MM 10341 เรียก
1707565 1707565 Phoenix Contact CONN PLUG PCB 4POS 52 2.37152/ชิ้น
1826114 1826114 Phoenix Contact CONN PLUG 4POS 1.8MM 9579 2.98530/ชิ้น
1707562 1707562 Phoenix Contact CONN PLUG PCB 2POS 31 2.08252/ชิ้น
0688014229 0688014229 Molex PICO-EZMATE HARNESS FOR VERO 18 41255 0.74088/ชิ้น
0688014225 0688014225 Molex PICO-EZMATE HARNESS FOR VERO 12 5623 0.67150/ชิ้น
0688014227 0688014227 Molex PICO-EZMATE HARNESS FOR VERO 18 3184 0.52751/ชิ้น
0688014147 0688014147 Molex PICO-EZMATE HARNESS FOR VERO 12 15461 0.44152/ชิ้น
0688014593 0688014593 Molex FLEXIMATE TO FLEXIMATE 46MM 9715 0.43384/ชิ้น
0688014228 0688014228 Molex PICO-EZMATE HARNESS FOR VERO 18 381 0.70340/ชิ้น
0688014594 0688014594 Molex FLEXIMATE TO FLEXIMATE 115MM 7200 0.54614/ชิ้น
0688014084 0688014084 Molex PICO-EZMATE HARNESS FOR VERO 6 35562 0.54810/ชิ้น
0688014085 0688014085 Molex PICO-EZMATE HARNESS FOR VERO 12 15780 0.60900/ชิ้น
0688014226 0688014226 Molex PICO-EZMATE HARNESS FOR VERO 6 8419 0.59146/ชิ้น
0688014146 0688014146 Molex PICO-EZMATE HARNESS FOR VERO 6 21924 0.38062/ชิ้น