ช่องเสียบสายไฟเข้า - เวิ้งเล็ต, โมดูล

ภาพ หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย คำสั่ง
EAC409040 EAC409040 SWITCHCRAFT® PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR 12 10.34000/ชิ้น
EAC311X EAC311X SWITCHCRAFT® PWR ENT RCPT IEC320-C14 PANEL QC 244 1.48500/ชิ้น
RAPC322X RAPC322X SWITCHCRAFT® PWR ENT RCPT IEC320-C8 PNL SLDR 1870 1.16200/ชิ้น
EAC325 EAC325 SWITCHCRAFT® PWR ENT RCPT IEC320-2-2F PANEL 171 2.51100/ชิ้น
EAC405040 EAC405040 SWITCHCRAFT® PWR ENT RCPT IEC320-2-2F PNL QC 12 10.45000/ชิ้น
EAC305 EAC305 SWITCHCRAFT® PWR ENT RCPT IEC320-2-2F PANEL 508 6.30200/ชิ้น
RAPC322 RAPC322 SWITCHCRAFT® PWR ENT RCPT IEC320-C8 PNL SLDR 13775 เรียก
EAC309X EAC309X SWITCHCRAFT® PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR 974 1.48500/ชิ้น
EAC333 EAC333 SWITCHCRAFT® PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR 92 2.03850/ชิ้น
EAC411060 EAC411060 SWITCHCRAFT® PWR ENT RCPT IEC320-C14 PANEL QC 178 เรียก
ETU20IW-X ETU20IW-X Panduit PWR ENT RCPT NEMA5-20 BOX SCREW 13992 122.42800/ชิ้น
EDU20EI-X EDU20EI-X Panduit PWR ENT RCPT NEMA5-20 BOX SCREW 7220 10.70700/ชิ้น
EDU20IW-X EDU20IW-X Panduit PWR ENT RCPT NEMA5-20 BOX SCREW 7135 10.70700/ชิ้น
EDU20WH-X EDU20WH-X Panduit PWR ENT RCPT NEMA5-20 BOX SCREW 6864 10.70700/ชิ้น
EGU20IW-X EGU20IW-X Panduit PWR ENT RCPT NEMA5-20 BOX SCREW 6671 58.38500/ชิ้น
6720005430 6720005430 Weidmüller PWR ENT RCPT NEMA5-15 DIN SCREW 13 27.04000/ชิ้น
BZV03/Z0000/06 BZV03/Z0000/06 Bulgin PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL 90 13.61506/ชิ้น
PX0592/15/63 PX0592/15/63 Bulgin PWR ENT RCPT IEC320-2-2J PNL QC 92 2.71485/ชิ้น
BVA01/Z0000/01 BVA01/Z0000/01 Bulgin PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL 191 5.53069/ชิ้น
PF0011/15/PC PF0011/15/PC Bulgin PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL 1999 4.00400/ชิ้น