บล็อก Terminal - ลวดคณะกรรมการ

ภาพ หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย คำสั่ง
14010813102000 14010813102000 HARTING TERM BLK 8P SIDE ENT 2.54MM SMD 9 0.94430/ชิ้น
14011013102000 14011013102000 HARTING TERM BLK 10P SIDE ENT 2.54MM SMD 9 1.46900/ชิ้น
14011213101000 14011213101000 HARTING TERM BLK 12P TOP ENT 2.54MM SMD 9 1.87650/ชิ้น
14010813101000 14010813101000 HARTING TERM BLK 8POS TOP ENT 2.54MM SMD 67425 2.00000/ชิ้น
14010613102000 14010613102000 HARTING TERM BLK 6P SIDE ENT 2.54MM SMD 9 0.75400/ชิ้น
14010313101000 14010313101000 HARTING TERM BLK 3POS TOP ENT 2.54MM SMD 9 0.54600/ชิ้น
14010513101000 14010513101000 HARTING TERM BLK 5POS TOP ENT 2.54MM SMD 9 0.70200/ชิ้น
14010213102000 14010213102000 HARTING TERM BLK 2P SIDE ENT 2.54MM SMD 9 0.42900/ชิ้น
14011213102000 14011213102000 HARTING TERM BLK 12P SIDE ENT 2.54MM SMD 1000 1.76800/ชิ้น
14010913102000 14010913102000 HARTING TERM BLK 9P SIDE ENT 2.54MM SMD 9 1.32600/ชิ้น
14010413101000 14010413101000 HARTING TERM BLK 4POS TOP ENT 2.54MM SMD 9 0.62400/ชิ้น
14010713101000 14010713101000 HARTING TERM BLK 7POS TOP ENT 2.54MM SMD 9 0.89110/ชิ้น
14011013101000 14011013101000 HARTING TERM BLK 10P TOP ENT 2.54MM SMD 9 1.50800/ชิ้น
14010613101000 14010613101000 HARTING TERM BLK 6POS TOP ENT 2.54MM SMD 250 0.78000/ชิ้น
14020516402000 14020516402000 HARTING TERM BLK 5POS SIDE ENTRY 5MM PCB 12 1.93600/ชิ้น
14010513102000 14010513102000 HARTING TERM BLK 5P SIDE ENT 2.54MM SMD 9 0.67600/ชิ้น
14010913101000 14010913101000 HARTING TERM BLK 9POS TOP ENT 2.54MM SMD 250 1.36500/ชิ้น
14020516404000 14020516404000 HARTING TERM BLK 5POS SIDE ENTRY 5MM PCB 145 1.29000/ชิ้น
14011113101000 14011113101000 HARTING TERM BLK 11P TOP ENT 2.54MM SMD 250 1.72800/ชิ้น
14010413102000 14010413102000 HARTING TERM BLK 4P SIDE ENT 2.54MM SMD 9 0.59800/ชิ้น