ไฟฟ้าฟิวส์พิเศษ

ภาพ หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย คำสั่ง
0913647 0913647 Phoenix Contact FUSE CARTRIDGE 16A 500VAC 7 1.45000/ชิ้น
0913618 0913618 Phoenix Contact FUSE CARTRIDGE 4A 500VAC/VDC 7 2.02000/ชิ้น
0090.1005 0090.1005 Schurter FUSE CARTRIDGE 5A 1KVDC 5AG 23 9.37890/ชิ้น
0090.0003 0090.0003 Schurter FUSE CARTRIDGE 3A 1KVDC 5AG 6768 7.35280/ชิ้น
0090.0008 0090.0008 Schurter FUSE CARTRIDGE 8A 1KVDC 5AG 156 7.35280/ชิ้น
0090.0001 0090.0001 Schurter FUSE CARTRIDGE 1A 1KVDC 5AG 30 7.35280/ชิ้น
0090.0005 0090.0005 Schurter FUSE CARTRIDGE 5A 1KVDC 5AG 76 7.35280/ชิ้น
0034.1104 0034.1104 Schurter FUSE CARTRIDGE 10A 500VAC GLD II 25 5.27380/ชิ้น
0090.1001 0090.1001 Schurter FUSE CARTRIDGE 1A 1KVDC 5AG 60 7.72380/ชิ้น
0001.2021 0001.2021 Schurter FUSE CARTRIDGE 2A 500VAC DT II 50 1.66383/ชิ้น
0090.1030 0090.1030 Schurter FUSE CARTRIDGE 30A 1KVDC 5AG 359 7.72380/ชิ้น
0090.0015 0090.0015 Schurter FUSE CARTRIDGE 15A 1KVDC 5AG 632 7.35280/ชิ้น
0034.1112 0034.1112 Schurter FUSE CRTRDGE 35A 500VAC GLD III 15 8.64640/ชิ้น
0090.1012 0090.1012 Schurter FUSE CARTRIDGE 12A 1KVDC 5AG 12 7.72380/ชิ้น
0090.0025 0090.0025 Schurter FUSE CARTRIDGE 25A 1KVDC 5AG 176 7.35280/ชิ้น
0090.0010 0090.0010 Schurter FUSE CARTRIDGE 10A 1KVDC 5AG 111 7.35280/ชิ้น
0034.1105 0034.1105 Schurter FUSE CARTRIDGE 16A 500VAC GLD II 19 5.27380/ชิ้น
0001.2012 0001.2012 Schurter FUSE CARTRIDGE 10A 250VAC DT I 50 1.66383/ชิ้น
0090.1010 0090.1010 Schurter FUSE CARTRIDGE 10A 1KVDC 5AG 23 9.37890/ชิ้น
0001.2011 0001.2011 Schurter FUSE CARTRIDGE 6A 250VAC DT I 50 1.66383/ชิ้น