เครื่องตัดหญ้า, ตัวเก็บประจุตัวแปร

ภาพ หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย คำสั่ง
9701-2SL-1 9701-2SL-1 Knowles Johanson Manufacturing CAP TRIMMER 0.6-2PF 250V SMD 309 10.08000/ชิ้น
JZ030HV JZ030HV Knowles Voltronics CAP TRIMMER 1.5-3PF 350V SMD 15 1.00980/ชิ้น
GYA22000 GYA22000 Sprague Goodman CAP TRIMMER 2.2-22PF 100V TH 174 2.67750/ชิ้น
GYA27000 GYA27000 Sprague Goodman CAP TRIMMER 2.3-27PF 100V TH 1294 2.67750/ชิ้น
GYC20004 GYC20004 Sprague Goodman CAP TRIMMER 3-20PF 100V TH 496 3.26250/ชิ้น
GKG40086-05 GKG40086-05 Sprague Goodman CAP TRIMMER SMD 8805 1.65300/ชิ้น
SGNMNC2106 SGNMNC2106 Sprague Goodman CAP TRIM 1-10PF 6000V CHAS MNT 25 264.64300/ชิ้น
GXE45000NM GXE45000NM Sprague Goodman CAP TRIMMER 5-45PF 250V TH 61 8.25000/ชิ้น
SGNMNC3205 SGNMNC3205 Sprague Goodman CAP TRIM 3-20PF 4500V CHAS MNT 10 248.72500/ชิ้น
GXE27002 GXE27002 Sprague Goodman CAP TRIMMER 3.5-27PF 200V TH 81 4.55590/ชิ้น
GSX366 GSX366 Sprague Goodman CAP TRIMMER 1-20PF 100V SMD 8789 1.53000/ชิ้น
SGC3S100 SGC3S100 Sprague Goodman CAP TRIMMER 3-10PF 500V SMD 73165 0.67000/ชิ้น
SGNMNC2502EK SGNMNC2502EK Sprague Goodman CAP TRIM 5-50PF 2500V CHAS MNT 10 354.73560/ชิ้น
GHW13000 GHW13000 Sprague Goodman CAP TRIMMER 0.8-13PF 750V 15 37.48250/ชิ้น
GKYB20066 GKYB20066 Sprague Goodman CAP TRIMMER 5.5-20PF 100V SMD 8782 เรียก
GFN12100 GFN12100 Sprague Goodman CAP TRIMMER 1-120PF 750V TH 24 57.94200/ชิ้น
SGNMA3T10002 SGNMA3T10002 Sprague Goodman CAP TRIMMER 1-10PF 1000V PNL MNT 100 34.36130/ชิ้น
SGNMNC3205K SGNMNC3205K Sprague Goodman CAP TRIM 3-20PF 4500V CHAS MNT 10 321.74620/ชิ้น
JFD-VCJ1616M JFD-VCJ1616M Sprague Goodman CAP TRIM 0.5-5PF 2500V PNL MNT 10 95.23800/ชิ้น
GAA10005 GAA10005 Sprague Goodman CAP TRIMMER 1-10PF 250V SMD 14 27.50000/ชิ้น