ทรานซิสเตอร์ - IGBTs - Arrays

ภาพ หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย คำสั่ง
FII40-06D FII40-06D IXYS Corporation IGBT 600V 40A I-PACK 31 11.45760/ชิ้น
FII30-12E FII30-12E IXYS Corporation IGBT PHASE TOP ISOPLUS I4-PAC-5 3646 เรียก
FII30-06D FII30-06D IXYS Corporation IGBT PHASE LEG ISOPLUS I4-PAC-5 32 10.56160/ชิ้น
FII24N17AH1S FII24N17AH1S IXYS Corporation IGBT PHASE LEG HV ISOPLUS I4PAKS 16 36.66080/ชิ้น
FII24N17AH1 FII24N17AH1 IXYS Corporation IGBT PHASE LEG HV ISOPLUS I4PAK5 2709 36.15040/ชิ้น
IXA30PG1200DHGLB-TRR IXA30PG1200DHGLB-TRR IXYS Corporation IGBT PHASELEG 1200V 30A SMPD 6106 16.04460/ชิ้น
IXA40PG1200DHGLB IXA40PG1200DHGLB IXYS Corporation IGBT PHASELEG 1200V 30A SMPD 5110 19.16756/ชิ้น
IXA20PG1200DHGLB IXA20PG1200DHGLB IXYS Corporation IGBT MODULE 1200V 105A SMPD 7283 13.48089/ชิ้น
FII50-12E FII50-12E IXYS Corporation IGBT PHASE NPT3 ISOPLUS I4-PAC-5 3521 เรียก
IXA40PG1200DHGLB-TRR IXA40PG1200DHGLB-TRR IXYS Corporation IGBT PHASELEG 1200V 30A SMPD 5499 17.81450/ชิ้น
IXA30PG1200DHGLB IXA30PG1200DHGLB IXYS Corporation IGBT PHASELEG 1200V 30A SMPD 5610 17.46022/ชิ้น
IXA40RG1200DHGLB-TRR IXA40RG1200DHGLB-TRR IXYS Corporation IGBT PHASELEG 1200V 30A SMPD 7347 13.33310/ชิ้น
MMIX4G20N250 MMIX4G20N250 IXYS Corporation MOSFET N-CH 8513 61.24800/ชิ้น
FII24N170AH1 FII24N170AH1 IXYS Corporation IGBT 1700V 18A I4PAK 3503 เรียก
IXA40RG1200DHGLB IXA40RG1200DHGLB IXYS Corporation IGBT PHASELEG 1200V 30A SMPD 6752 14.50956/ชิ้น
MMIX4B20N300 MMIX4B20N300 IXYS Corporation MOSFET N-CH 26 76.84450/ชิ้น
IXA20PG1200DHGLB-TRR IXA20PG1200DHGLB-TRR IXYS Corporation IGBT MODULE 1200V 105A SMPD 7926 12.38790/ชิ้น
IXA30PG1200DHG-TRR IXA30PG1200DHG-TRR IXYS Corporation IGBT H BRIDGE 1200V 43A SMPD 7956 13.66000/ชิ้น
IXA20PG1200DHG-TUB IXA20PG1200DHG-TUB IXYS Corporation IGBT H BRIDGE 1200V 32A SMPD 8863 13.45950/ชิ้น
IXA40RG1200DHG-TRR IXA40RG1200DHG-TRR IXYS Corporation IGBT H BRIDGE 1200V 63A SMPD 7687 12.09980/ชิ้น