ทรานซิสเตอร์ - JFETs

ภาพ หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย ปริมาณที่มีจำหน่าย ราคาต่อหน่วย Order
MMBFJ177LT1G MMBFJ177LT1G ON Semiconductor SOT-23(SOT-23-3) Junction Field-Effect Transistor,JFET RoHS 150575 $0.12300/ ชิ้น
TF2123G-E5-AQ3-R TF2123G-E5-AQ3-R UTC(Unisonic Tech) SOT-723 Junction Field-Effect Transistor,JFET RoHS 189460 $0.02900/ ชิ้น
MMBF4391LT1G MMBF4391LT1G ON Semiconductor SOT-23(SOT-23-3) Junction Field-Effect Transistor,JFET RoHS 39935 $0.14090/ ชิ้น
2SK508G-K51-AE3-R 2SK508G-K51-AE3-R UTC(Unisonic Tech) SOT-23(SOT-23-3) Junction Field-Effect Transistor,JFET RoHS 17570 $0.10260/ ชิ้น
J111 J111 ON Semiconductor TO-92-3L Junction Field-Effect Transistor,JFET RoHS 15695 $0.12180/ ชิ้น
BSR58 BSR58 ON Semiconductor SOT-23(SOT-23-3) Junction Field-Effect Transistor,JFET RoHS 13270 $0.10500/ ชิ้น
TF2123G-E3-AQ3-R TF2123G-E3-AQ3-R UTC(Unisonic Tech) SOT-723 Junction Field-Effect Transistor,JFET RoHS 11960 $0.02840/ ชิ้น
MMBFJ175LT1G MMBFJ175LT1G ON Semiconductor SOT-23(SOT-23-3) Junction Field-Effect Transistor,JFET RoHS 11037 $0.23300/ ชิ้น
J113 J113 ON Semiconductor TO-92-3 Junction Field-Effect Transistor,JFET RoHS 9780 $0.13340/ ชิ้น
MMBFJ112 MMBFJ112 ON Semiconductor SOT-23-3L Junction Field-Effect Transistor,JFET RoHS 7690 $0.11440/ ชิ้น
MMBFU310LT1G MMBFU310LT1G ON Semiconductor SOT-23(SOT-23-3) Junction Field-Effect Transistor,JFET RoHS 5996 $0.16800/ ชิ้น
MMBF4117 MMBF4117 ON Semiconductor SOT-23(SOT-23-3) Junction Field-Effect Transistor,JFET RoHS 5581 $0.24250/ ชิ้น
MMBF4393 MMBF4393 ON Semiconductor SOT-23(SOT-23-3) Junction Field-Effect Transistor,JFET RoHS 5212 $0.15270/ ชิ้น
MMBFJ176 MMBFJ176 ON Semiconductor SOT-23(SOT-23-3) Junction Field-Effect Transistor,JFET RoHS 4337 $0.22940/ ชิ้น
MMBFJ270 MMBFJ270 ON Semiconductor SOT-23(SOT-23-3) Junction Field-Effect Transistor,JFET RoHS 3139 $0.20350/ ชิ้น
LPM9435SOF LPM9435SOF LOWPOWER SOP-8 Junction Field-Effect Transistor,JFET RoHS 2915 $0.08250/ ชิ้น
MMBFJ111 MMBFJ111 ON Semiconductor SOT-23(SOT-23-3) Junction Field-Effect Transistor,JFET RoHS 2702 $0.15930/ ชิ้น
MMBFJ201 MMBFJ201 ON Semiconductor SOT-23-3L Junction Field-Effect Transistor,JFET RoHS 2375 $0.17410/ ชิ้น
LPM3406B3F LPM3406B3F LOWPOWER SOT-23-3 Junction Field-Effect Transistor,JFET RoHS 2270 $0.03980/ ชิ้น
MMBFJ175 MMBFJ175 ON Semiconductor Junction Field-Effect Transistor,JFET 1299 $0.19660/ ชิ้น