แฟน - อุปกรณ์เสริม - สายไฟพัดลม

ภาพ หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย ปริมาณที่มีจำหน่าย ราคาต่อหน่วย Order
HP100-36 HP100-36 Gardtec Incorporated FAN CORD 36 18/2 SPT1 300V 971 $1.02000/ ชิ้น
HP75-24P HP75-24P Gardtec Incorporated FAN CORD 45DEG 24 18/2 1-15PLUG 200 $1.53000/ ชิ้น
HP25-36 HP25-36 Gardtec Incorporated FAN CORD 36 18/2 SPT1 300V 1000 $1.02000/ ชิ้น
HP75-48R HP75-48R Gardtec Incorporated RED TRACER DC FAN CORD 48 18/2 100 $1.45000/ ชิ้น
GHP75-36P GHP75-36P Gardtec Incorporated GREEN FAN CORD 36 NEMA 1-15PLUG 90 $7.56000/ ชิ้น
GHP75-24P GHP75-24P Gardtec Incorporated GREEN FAN CORD 24 NEMA 1-15PLUG 100 $6.89000/ ชิ้น
HP75-12 HP75-12 Gardtec Incorporated FAN CORD 12 18/2 SPT1 300V 490 $0.77000/ ชิ้น
GHP75-72P GHP75-72P Gardtec Incorporated GREEN FAN CORD 72 NEMA 1-15PLUG 90 $9.58000/ ชิ้น
HP75-24R HP75-24R Gardtec Incorporated RED TRACER DC FAN CORD 24 18/2 100 $1.07000/ ชิ้น
HP50-36P HP50-36P Gardtec Incorporated 90DEG FAN CORD 36 NEMA 1-15P 1000 $1.63000/ ชิ้น
HP75-72 HP75-72 Gardtec Incorporated FAN CORD 45DEG 72 18/2 SPT1 500 $1.73000/ ชิ้น
HP50-72 HP50-72 Gardtec Incorporated FAN CORD 72 18/2 SPT1 300V 988 $1.73000/ ชิ้น
GHP50-24 GHP50-24 Gardtec Incorporated GREEN FAN CORD 24 18/2 SPT1 100 $5.95000/ ชิ้น
GHP50-48P GHP50-48P Gardtec Incorporated GREEN FAN CORD 48 NEMA 1-15PLUG 100 $8.82000/ ชิ้น
HP75-24 HP75-24 Gardtec Incorporated FAN CORD 45DEG 24 18/2 SPT1 1635 $0.85000/ ชิ้น
HP50-60 HP50-60 Gardtec Incorporated FAN CORD 60 18/2 SPT1 300V 500 $1.41000/ ชิ้น
HP75-12-72P HP75-12-72P Gardtec Incorporated FAN CORD 45DEG 2POS 1-15PLUG 249 $3.37000/ ชิ้น
HP75-72COM HP75-72COM Gardtec Incorporated FAN CORD 45DEG W/GROUND 72 200 $9.24000/ ชิ้น
HP50-24 HP50-24 Gardtec Incorporated FAN CORD 24 18/2 SPT1 300V 2980 $0.85000/ ชิ้น
HP100-72P HP100-72P Gardtec Incorporated FAN CORD 72 SPT1 NEMA 1-15P 1000 $2.47000/ ชิ้น