เหนี่ยวนำคงที่

ภาพ หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย คำสั่ง
DSH-14-0001 DSH-14-0001 Schurter COMMON MODE CHOKE 600MA 1LN TH 129 3.17520/ชิ้น
DSH-22-0003 DSH-22-0003 Schurter COMMON MODE CHOKE 1A 1LN TH 50 5.27220/ชิ้น
DLO1-24-0008 DLO1-24-0008 Schurter COMMON MODE CHOKE 450MA 1LN TH 23 1.93760/ชิ้น
DSH-14-0002 DSH-14-0002 Schurter COMMON MODE CHOKE 1A 1LN TH 23 3.85560/ชิ้น
DFSG-33-0002 DFSG-33-0002 Schurter COMMON MODE CHOKE 10A 1LN TH 34 6.59400/ชิ้น
DLH-31-0003 DLH-31-0003 Schurter COMMON MODE CHOKE 1.6A 2LN TH 70 3.96000/ชิ้น
DLH-22-0008 DLH-22-0008 Schurter COMMON MODE CHOKE 7A 2LN TH 12 3.32000/ชิ้น
24518 24518 Schurter COMMON MODE CHOKE 800MA 1LN TH 159 6.40000/ชิ้น
DLO1-24-0003 DLO1-24-0003 Schurter COMMON MODE CHOKE 3A 1LN TH 112 1.56060/ชิ้น
DLO1-24-0001 DLO1-24-0001 Schurter COMMON MODE CHOKE 7A 1LN TH 150 1.56060/ชิ้น
DLH-22-0004 DLH-22-0004 Schurter COMMON MODE CHOKE 1.5A 2LN TH 138 1.92052/ชิ้น
DFSG-25-0002 DFSG-25-0002 Schurter COMMON MODE CHOKE 3A 1LN TH 25 4.66760/ชิ้น
DLH-14-0002 DLH-14-0002 Schurter COMMON MODE CHOKE 1A 2LN TH 192 2.45480/ชิ้น
DLH-31-0008 DLH-31-0008 Schurter COMMON MODE CHOKE 6.3A 2LN TH 31 3.31380/ชิ้น
DFSG-30-0002 DFSG-30-0002 Schurter COMMON MODE CHOKE 6A 1LN TH 90 4.95040/ชิ้น
DLO1-24-0007 DLO1-24-0007 Schurter COMMON MODE CHOKE 600MA 1LN TH 23 1.93760/ชิ้น
DLH-31-0001 DLH-31-0001 Schurter COMMON MODE CHOKE 600MA 2LN TH 70 4.00857/ชิ้น
DSH-22-0001 DSH-22-0001 Schurter COMMON MODE CHOKE 450MA 1LN TH 100 5.85800/ชิ้น
DSH-14-0003 DSH-14-0003 Schurter COMMON MODE CHOKE 2A 1LN TH 23 3.85560/ชิ้น
DENO-25-0001 DENO-25-0001 Schurter COMMON MODE CHOKE 16A 1LN TH 47 2.73980/ชิ้น