เลเซอร์ไดโอดโมดูล

ภาพ หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย ปริมาณที่มีจำหน่าย ราคาต่อหน่วย Order
OPV222 OPV222 TT Electronics/Optek Technology LASER DIODE 850NM 4.5MW PILL 0 $0.00000/ ชิ้น
OPV280 OPV280 TT Electronics/Optek Technology LASER DIODE 850NM 4.5MW RAD SIDE 0 $0.00000/ ชิ้น
OPV315 OPV315 TT Electronics/Optek Technology LASER DIODE 850NM 0.75MW TO46 0 $0.00000/ ชิ้น
OPV202 OPV202 TT Electronics/Optek Technology LASER DIODE 850NM 4.5MW TO46 0 $0.00000/ ชิ้น
OPV315Y OPV315Y TT Electronics/Optek Technology LASER DIODE 850NM 0.75MW TO46 0 $0.00000/ ชิ้น
OPV314BT OPV314BT TT Electronics/Optek Technology LASER DIODE 850NM PANEL MOUNT ST 0 $0.00000/ ชิ้น
OPV314YF OPV314YF TT Electronics/Optek Technology LASER DIODE 850NM 0.5MW PNL FC 0 $0.00000/ ชิ้น
OPV315F OPV315F TT Electronics/Optek Technology LASER DIODE 850NM 0.25MW PNL FC 0 $0.00000/ ชิ้น
OPV315BT OPV315BT TT Electronics/Optek Technology LASER DIODE 850NM PANEL MOUNT ST 0 $0.00000/ ชิ้น
OPV230 OPV230 TT Electronics/Optek Technology LASER DIODE 850NM 4.5MW RAD T-1 0 $0.00000/ ชิ้น
OPR2800V OPR2800V TT Electronics/Optek Technology LASER DIODE 850NM 1.5MW 4SMD 12 $7.26000/ ชิ้น
OPV315YF OPV315YF TT Electronics/Optek Technology LASER DIODE 850NM 0.25MW PNL FC 0 $0.00000/ ชิ้น
OPV220 OPV220 TT Electronics/Optek Technology LASER DIODE 850NM 4.5MW PILL 0 $0.00000/ ชิ้น
OPV282 OPV282 TT Electronics/Optek Technology LASER DIODE 850NM 4.5MW RAD SIDE 0 $0.00000/ ชิ้น
OPV314F OPV314F TT Electronics/Optek Technology LASER DIODE 850NM 0.5MW PNL FC 0 $0.00000/ ชิ้น
OPV232 OPV232 TT Electronics/Optek Technology LASER DIODE 850NM 4.5MW RAD T-1 0 $0.00000/ ชิ้น
OPV314YBT OPV314YBT TT Electronics/Optek Technology LASER DIODE 850NM PANEL MOUNT ST 30 $25.21000/ ชิ้น
OPV314AT OPV314AT TT Electronics/Optek Technology LASER DIODE 850NM 1.4MW PANEL ST 119 $25.52000/ ชิ้น
OPV322 OPV322 TT Electronics/Optek Technology LASER DIODE 850NM 1.5MW PILL 114 $6.32000/ ชิ้น
OPV332 OPV332 TT Electronics/Optek Technology LASER DIODE 850NM 1.5MW RAD T-1 336 $5.44000/ ชิ้น