ไดร์ฟเวอร์ไฟ LED

ภาพ หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย คำสั่ง
3021-A-N-700 3021-A-N-700 LEDdynamics, Inc. LED SUPP CC AC/DC 32V 700MA 7SIP 6 15.97160/ชิ้น
3021-D-N-700 3021-D-N-700 LEDdynamics, Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 700MA 7SIP 19 10.99000/ชิ้น
3021-A-N-350 3021-A-N-350 LEDdynamics, Inc. LED SUPP CC AC/DC 32V 350MA 7SIP 6 15.97160/ชิ้น
7021-D-I-350 7021-D-I-350 LEDdynamics, Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 350MA 7SIP 10510 เรียก
3021-A-E-500 3021-A-E-500 LEDdynamics, Inc. LED SUPP CC AC/DC 32V 500MA 7SIP 6 17.01080/ชิ้น
3021-A-N-1000 3021-A-N-1000 LEDdynamics, Inc. LED SUPPLY CC AC/DC 32V 1A 7SIP 6 15.97160/ชิ้น
3021-A-E-1000 3021-A-E-1000 LEDdynamics, Inc. LED SUPPLY CC AC/DC 32V 1A 7SIP 6 16.99000/ชิ้น
3021-A-I-350 3021-A-I-350 LEDdynamics, Inc. LED SUPP CC AC/DC 32V 350MA 7SIP 15 16.49010/ชิ้น
3021-D-E-700 3021-D-E-700 LEDdynamics, Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 700MA 7SIP 1107 11.77000/ชิ้น
7021-D-I-1000 7021-D-I-1000 LEDdynamics, Inc. LED SUPPLY CC BUCK 32V 1A 7SIP 10505 เรียก
3021-D-I-1000 3021-D-I-1000 LEDdynamics, Inc. LED SUPPLY CC BUCK 32V 1A 7SIP 416 14.13000/ชิ้น
7021-D-E-1000 7021-D-E-1000 LEDdynamics, Inc. LED SUPPLY CC BUCK 32V 1A 7SIP 10502 เรียก
3021-A-N-500 3021-A-N-500 LEDdynamics, Inc. LED SUPP CC AC/DC 32V 500MA 7SIP 6 15.97160/ชิ้น
3021-D-E-350 3021-D-E-350 LEDdynamics, Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 350MA 7SIP 841 11.77000/ชิ้น
7021-D-N-350 7021-D-N-350 LEDdynamics, Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 350MA 7SIP 10502 เรียก
7021-D-N-500 7021-D-N-500 LEDdynamics, Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 500MA 7SIP 10500 เรียก
3021-A-I-1000 3021-A-I-1000 LEDdynamics, Inc. LED SUPPLY CC AC/DC 32V 1A 7SIP 5 16.49010/ชิ้น
3021-D-N-1000 3021-D-N-1000 LEDdynamics, Inc. LED SUPPLY CC BUCK 32V 1A 7SIP 24 10.99000/ชิ้น
7021-D-N-1000 7021-D-N-1000 LEDdynamics, Inc. LED SUPPLY CC BUCK 32V 1A 7SIP 10496 เรียก
7021-D-E-700 7021-D-E-700 LEDdynamics, Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 700MA 7SIP 10496 เรียก