ส่วนประกอบของสวิทช์ที่กำหนด - ร่างกาย

ภาพ หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย คำสั่ง
PB22BF0W PB22BF0W Carlo Gavazzi SW PB CLEAR SPRING RTRN 12 9.08000/ชิ้น
PB22BIE0G PB22BIE0G Carlo Gavazzi CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM 20 10.24000/ชิ้น
PB22SIF0W PB22SIF0W Carlo Gavazzi SW LIT PB CLR SPRING RTRN 20 9.08000/ชิ้น
PB22SSRS31K PB22SSRS31K Carlo Gavazzi CONFIG SW BODY SELECTR NON-ILLUM 20 20.09000/ชิ้น
PB22BIF0R PB22BIF0R Carlo Gavazzi SW PB LIT RED SPRING RTRN 20 9.08000/ชิ้น
PB22BEM41R PB22BEM41R Carlo Gavazzi CONFIG SW BODY E-STOP NON-ILLUM 25 30.36000/ชิ้น
PB22SEM41R PB22SEM41R Carlo Gavazzi CONFIG SW BODY E-STOP NON-ILLUM 100 18.60000/ชิ้น
PB22BIF0Y PB22BIF0Y Carlo Gavazzi SW PB LIT YELLOW SPRING RTRN 20 9.08000/ชิ้น
PB22SE0K PB22SE0K Carlo Gavazzi CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM 20 10.24000/ชิ้น
PB22SIF0Y PB22SIF0Y Carlo Gavazzi SW LIT PB YEL SPRING RTRN 20 9.08000/ชิ้น
PB22BF0K PB22BF0K Carlo Gavazzi SW PB BLACK SPRING RTRN 20 9.08000/ชิ้น
PB22BIF0B PB22BIF0B Carlo Gavazzi SW PB LIT BLUE SPRING RTRN 20 9.08000/ชิ้น
PB22BF0G PB22BF0G Carlo Gavazzi SW PB GREEN SPRING RTRN 20 9.08000/ชิ้น
PB22BF0B PB22BF0B Carlo Gavazzi SW PB BLUE SPRING RTRN 20 9.08000/ชิ้น
PB22BE0R PB22BE0R Carlo Gavazzi CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM 20 10.24000/ชิ้น
PB22SIF0B PB22SIF0B Carlo Gavazzi SW LIT PB BLU SPRING RTRN 20 9.08000/ชิ้น
PB22BIM41R PB22BIM41R Carlo Gavazzi CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM 20 31.68000/ชิ้น
PB22SE0G PB22SE0G Carlo Gavazzi CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM 20 10.24000/ชิ้น
PB22BM40R PB22BM40R Carlo Gavazzi CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM 20 17.66000/ชิ้น
PB22SPPM61R PB22SPPM61R Carlo Gavazzi CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM 20 30.36000/ชิ้น