ส่วนประกอบของสวิทช์ที่กำหนด - เลนส์

ภาพ หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย คำสั่ง
A0261E A0261E APEM CONFIG SWITCH LENS GREEN RECT 129601 0.80400/ชิ้น
A0162G A0162G APEM CONFIG SWITCH LENS CLEAR SQUARE 183015 0.66400/ชิ้น
A0262B A0262B APEM CONFIG SWITCH LENS RED SQUARE 108999 0.80400/ชิ้น
A0161G A0161G APEM CONFIG SWITCH LENS CLEAR RECT 100 0.66400/ชิ้น
A0162B A0162B APEM CONFIG SWITCH LENS RED SQUARE 16 0.66400/ชิ้น
A0161B A0161B APEM CONFIG SWITCH LENS RED RECT 10 0.66400/ชิ้น
A0262E A0262E APEM CONFIG SWITCH LENS GREEN SQUARE 129601 0.67520/ชิ้น
A0263C A0263C APEM CONFIG SWITCH LENS AMBER ROUND 14 0.69360/ชิ้น
A0262G A0262G APEM CONFIG SWITCH LENS CLEAR SQUARE 163041 0.54020/ชิ้น
A0163E A0163E APEM CONFIG SWITCH LENS GREEN ROUND 20 0.66400/ชิ้น
A0262C A0262C APEM CONFIG SWITCH LENS AMBER SQUARE 108999 0.80400/ชิ้น
A0263E A0263E APEM CONFIG SWITCH LENS GREEN ROUND 69 0.53838/ชิ้น
A0163G A0163G APEM CONFIG SWITCH LENS CLEAR ROUND 183015 0.66400/ชิ้น
A0261F A0261F APEM CONFIG SWITCH LENS BLUE RECT 126175 0.69360/ชิ้น
A0262F A0262F APEM CONFIG SWITCH LENS BLUE SQUARE 14 0.68800/ชิ้น
A0162E A0162E APEM CONFIG SWITCH LENS GREEN SQUARE 20 0.66400/ชิ้น
A0163C A0163C APEM CONFIG SWITCH LENS AMBER ROUND 183015 0.66400/ชิ้น
A0161C A0161C APEM CONFIG SWITCH LENS AMBER RECT 20 0.66400/ชิ้น
A0263B A0263B APEM CONFIG SWITCH LENS RED ROUND 5 0.80400/ชิ้น
A0261C A0261C APEM CONFIG SWITCH LENS AMBER RECT 129601 0.80400/ชิ้น