สวิทช์ปุ่มกด

ภาพ หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย คำสั่ง
PZ120FS PZ120FS APEM SS KEYBOARD 12 KEY PIEZO FRONT M 10 229.98000/ชิ้น
PZ120RS PZ120RS APEM SS KEYBOARD 12 KEY PIEZO BACK MO 10 229.98000/ชิ้น
87EC3-201 87EC3-201 Grayhill, Inc. SWITCH KEYPAD 3 KEY 0.01A 24V 113 5.56631/ชิ้น
86AB2-102 86AB2-102 Grayhill, Inc. SWITCH KEYPAD 12 KEY 0.01A 24V 6 25.10000/ชิ้น
96BB2-006-R 96BB2-006-R Grayhill, Inc. SWITCH KEYPAD 16 KEY 0.005A 12V 605 10.82986/ชิ้น
3K015-3RC3AG 3K015-3RC3AG Grayhill, Inc. CAN-BUS KEYPAD 15 BUTTON VERTI 4 300.54000/ชิ้น
86BB2-001 86BB2-001 Grayhill, Inc. SWITCH KEYPAD 16 KEY 0.01A 24V 13 20.67880/ชิ้น
88BA2-072 88BA2-072 Grayhill, Inc. SWITCH KEYPAD 16 KEY 0.01A 24V 20 28.52204/ชิ้น
3K020-4RC3AG 3K020-4RC3AG Grayhill, Inc. CAN-BUS KEYPAD 20 BUTTON HORIZ 4 304.02000/ชิ้น
82-150-38 82-150-38 Grayhill, Inc. SWITCH KEYPAD 1KEY ILLUM 0.1A 5V 250 4.45340/ชิ้น
88AB2-143 88AB2-143 Grayhill, Inc. SWITCH KEYPAD 12 KEY 0.01A 24V 49 24.07500/ชิ้น
87CC3-201 87CC3-201 Grayhill, Inc. SWITCH KEYPAD 1 KEY 0.01A 24V 322 3.18130/ชิ้น
3K015-3RN3AG 3K015-3RN3AG Grayhill, Inc. ASM3K STD15HCANOPENBLANK TIC 3 300.54000/ชิ้น
96BB2-056-R 96BB2-056-R Grayhill, Inc. SWITCH KEYPAD 16 KEY 0.005A 12V 61 12.99446/ชิ้น
3K012-4RC3AG 3K012-4RC3AG Grayhill, Inc. CAN-BUS KEYPAD 12 BUTTON VERTI 25 255.22000/ชิ้น
84LS-BB2-014-N 84LS-BB2-014-N Grayhill, Inc. SWITCH KEYPAD 16 KEY 0.01A 24V 65 50.59680/ชิ้น
88AB2 88AB2 Grayhill, Inc. SWITCH KEYPAD 12 KEY 0.01A 24V 599 18.54818/ชิ้น
3K208-4RN3AG 3K208-4RN3AG Grayhill, Inc. CANOPEN KEYPAD 8 BUTTON VERTIC 5 229.47000/ชิ้น
3K206-2RC3AG 3K206-2RC3AG Grayhill, Inc. ASM3K STD6HTARGETS X 5C 22 217.00000/ชิ้น
3K208-2RC3AG 3K208-2RC3AG Grayhill, Inc. CAN-BUS KEYPAD 8 BUTTON HORIZO 15 229.33000/ชิ้น