สวิทช์สัมผัส

ภาพ หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย ปริมาณที่มีจำหน่าย ราคาต่อหน่วย Order
SKSHAAE010 SKSHAAE010 ALPSALPINE SPST 50mA @ 12VDC Vertical Round Button SMD,3.3x2.9x0.35mm Tactile Switches RoHS 280225 $0.12240/ ชิ้น
TS-1187A-B-A-B TS-1187A-B-A-B XKB Connectivity SPST 50mA @ 12VDC Vertical Round Button 160gf SMD Tactile Switches RoHS 294950 $0.01270/ ชิ้น
K2-1187SQ-A4SW-06 K2-1187SQ-A4SW-06 Korean Hroparts Elec SPST 50mA @ 12VDC Vertical Round Button SMD Tactile Switches RoHS 153700 $0.05110/ ชิ้น
TS-1102S-C-A-B TS-1102S-C-A-B XKB Connectivity SPST 50mA @ 12VDC Vertical Round Button 260gf SMD Tactile Switches RoHS 161540 $0.02020/ ชิ้น
TS5215A 250gf TS5215A 250gf SHOU HAN SPST 50mA @ 12VDC Vertical Round Button SMD Tactile Switches RoHS 178400 $0.01610/ ชิ้น
B3F-4055 B3F-4055 Omron Electronics SPST 50mA @ 24VDC Vertical Square Plunger Through Hole Tactile Switches RoHS 161690 $0.08570/ ชิ้น
1TS002E-2500-2500-CT 1TS002E-2500-2500-CT HYP (Hongyuan Precision) SPST 50mA @ 12VDC Vertical Rectangle button SMD,6.1x3.7x2.5mm Tactile Switches RoHS 105920 $0.03380/ ชิ้น
TC-1102-C-L-B TC-1102-C-L-B XKB Connectivity SPST 50mA @ 12VDC Vertical Round Button 260gf Through Hole Tactile Switches RoHS 108320 $0.03380/ ชิ้น
TS-1187A-C-C-B TS-1187A-C-C-B XKB Connectivity SPST Vertical Round Button 260gf SMD,5.1x5.1x1.7mm Tactile Switches RoHS 109620 $0.02770/ ชิ้น
K2-1102SP-C4SC-04 K2-1102SP-C4SC-04 Korean Hroparts Elec SPST 50mA @ 12VDC Vertical Round Button 6*6mm Tactile Switches RoHS 119750 $0.04580/ ชิ้น
K2-1102SP-A4SC-04 K2-1102SP-A4SC-04 Korean Hroparts Elec SPST 50mA @ 12VDC Vertical Round Button SMD Tactile Switches RoHS 80370 $0.04830/ ชิ้น
K2-1102DP-C4SW-04 K2-1102DP-C4SW-04 Korean Hroparts Elec SPST 50mA @ 12VDC Vertical Round Button Through Hole Tactile Switches RoHS 85950 $0.04020/ ชิ้น
TS-1102S-B-C-B TS-1102S-B-C-B XKB Connectivity SPST 50mA @ 12VDC Vertical Round Button 160gf SMD Tactile Switches RoHS 92910 $0.03530/ ชิ้น
TS-1185EC-C-D-B TS-1185EC-C-D-B XKB Connectivity SPST 50mA @ 12VDC Vertical Round Button 260gf SMD Tactile Switches RoHS 93130 $0.05500/ ชิ้น
K2-1109SP-A4SA-04 K2-1109SP-A4SA-04 Korean Hroparts Elec SPST 50mA @ 12VDC Vertical Round Button SMD Tactile Switches RoHS 100955 $0.07430/ ชิ้น
TS-1187A-C-A-B TS-1187A-C-A-B XKB Connectivity SPST Vertical Round Button 260gf SMD Tactile Switches RoHS 103040 $0.02930/ ชิ้น
TS668TP TS668TP SHOU HAN SMD Tactile Switches RoHS 64640 $0.03050/ ชิ้น
K2-1102SP-E4SC-04 K2-1102SP-E4SC-04 Korean Hroparts Elec SPST 50mA @ 12VDC Vertical Round Button 6*6mm Tactile Switches RoHS 72180 $0.05070/ ชิ้น
TS-1101-C-W TS-1101-C-W XKB Connectivity SPST 50mA @ 12VDC Vertical Rectangle button 260gf SMD Tactile Switches RoHS 70040 $0.03100/ ชิ้น
KAN0637-0701B KAN0637-0701B GANGYUAN SPST 50mA @ 12VDC Side operation Round Button Through Hole Tactile Switches RoHS 54860 $0.04210/ ชิ้น