สวิทช์ thumbwheel

ภาพ หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย ปริมาณที่มีจำหน่าย ราคาต่อหน่วย Order
84212M01LNNS 84212M01LNNS Crouzet SWITCH THUMB DEC 0.1A 250V/50V 6 $41.07400/ ชิ้น
84210M02LORAL 84210M02LORAL Crouzet SWITCH THUMB BCD 0.1A 250V/50V 6 $84.60900/ ชิ้น
84213M02CNNX3 84213M02CNNX3 Crouzet SWITCH THUMB BCD 0.1A 250V/50V 6 $49.89900/ ชิ้น
84212M02CNNS 84212M02CNNS Crouzet SWITCH THUMB BCD 0.1A 250V/50V 6 $45.85800/ ชิ้น
84212M02LNNS2.3 84212M02LNNS2.3 Crouzet SWITCH THUMB BCD 0.1A 250V/50V 6 $46.54300/ ชิ้น
84214M03CNNS 84214M03CNNS Crouzet SWITCH THUMB BCD COMP 0.1A 250V 6 $41.32000/ ชิ้น
84212M01CGNS 84212M01CGNS Crouzet SWITCH THUMB DEC 0.1A 250V/50V 6 $41.68700/ ชิ้น
84210M02LNNS 84210M02LNNS Crouzet SWITCH THUMB BCD 0.1A 250V/50V 6 $32.74300/ ชิ้น
84210M03LGNS 84210M03LGNS Crouzet SWITCH THUMB BCD COMP 0.1A 250V 6 $43.18700/ ชิ้น
84212M01CNNS 84212M01CNNS Crouzet SWITCH THUMB DEC 0.1A 250V/50V 6 $41.07400/ ชิ้น
84210M01LNNS 84210M01LNNS Crouzet SWITCH THUMB DEC 0.1A 250V/50V 6 $32.74300/ ชิ้น
84213M02CNNX32.9 84213M02CNNX32.9 Crouzet SWITCH THUMB BCD 0.1A 250V/50V 6 $46.54300/ ชิ้น
84211M10LNNS 84211M10LNNS Crouzet SWITCH THUMB 0.1A 250V/50V 6 $41.68700/ ชิ้น
84214M07CNNS 84214M07CNNS Crouzet SWITCH THUMB BCD COMP 0.1A 250V 6 $36.71000/ ชิ้น
84212012 84212012 Crouzet SWITCH THUMB DEC 0.1A 250V/50V 13 $41.07400/ ชิ้น
84211M02LNRS 84211M02LNRS Crouzet SWITCH THUMB BCD 0.1A 250V/50V 6 $41.07400/ ชิ้น
84214M01LNNS 84214M01LNNS Crouzet SWITCH THUMB DEC 0.1A 250V/50V 6 $36.71000/ ชิ้น
84213M01CNRS 84213M01CNRS Crouzet SWITCH THUMB DEC 0.1A 250V/50V 6 $41.68700/ ชิ้น
84210M03CNNS 84210M03CNNS Crouzet SWITCH THUMB BCD COMP 0.1A 250V 6 $41.68700/ ชิ้น
84212M02CNRS1.9 84212M02CNRS1.9 Crouzet SWITCH THUMB BCD 0.1A 250V/50V 6 $41.68700/ ชิ้น