สวิทช์ thumbwheel

ภาพ หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย คำสั่ง
PICOD131AK2 PICOD131AK2 APEM SWITCH THUMB BCD 0.1A 40V 75 เรียก
DPS9111AK2 DPS9111AK2 APEM SWITCH THUMB DECIMAL 0.1A 40V 94 10.15040/ชิ้น
SMCD131AK2 SMCD131AK2 APEM SWITCH THUMB BCD 0.1A 40V 103 เรียก
PICOD137AK2 PICOD137AK2 APEM SWITCH THUMB BCD COMP 0.1A 40V 8697 10.15040/ชิ้น
SH6S1311AKULS2 SH6S1311AKULS2 APEM SWITCH THUMB BCD 0.1A 40V 584 9.69435/ชิ้น
A7D-106 A7D-106 Omron SWITCH THUMB BCD 0.1A 30V 91 4.38669/ชิ้น
A7PH-207-1 A7PH-207-1 Omron SWITCH THUMB BCD 0.15A 125V/28V 45 19.89588/ชิ้น
A7CN-106-1 A7CN-106-1 Omron SWITCH THUMB BCD 0.1A 28V 1207 5.67986/ชิ้น
A7PH-254-1 A7PH-254-1 Omron SWITCH THUMB HEX 0.15A 125V/28V 50 42.04300/ชิ้น
A7CN-206-1 A7CN-206-1 Omron SWITCH THUMB BCD 0.1A 28V 266 5.67986/ชิ้น
A7BS206 A7BS206 Omron SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V/28V 45 7.10262/ชิ้น
A7DP-206-S07-1 A7DP-206-S07-1 Omron SWITCH THUMB BCD 0.1A 30V 100 4.92300/ชิ้น
A7PS-206 A7PS-206 Omron SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V/28V 42 7.61130/ชิ้น
A7D-206-1 A7D-206-1 Omron SWITCH THUMB BCD 0.1A 30V 1002 4.38669/ชิ้น
A7BS-206-S-1 A7BS-206-S-1 Omron SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V/28V 209 7.10262/ชิ้น
A7D-206 A7D-206 Omron SWITCH THUMB BCD 0.1A 30V 117 4.38669/ชิ้น
A7BS-207 A7BS-207 Omron SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V/28V 100 7.22993/ชิ้น
A7D-206-S06-1 A7D-206-S06-1 Omron SWITCH THUMB BCD 0.1A 30V 100 7.35170/ชิ้น
A7BS-206-PM-1 A7BS-206-PM-1 Omron SWITCH THUMB SPDT 0.1A 50V/28V 40 8.25134/ชิ้น
A7BS-206-1 A7BS-206-1 Omron SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V/28V 166 7.10262/ชิ้น