ทุบ

ภาพ หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย ปริมาณที่มีจำหน่าย ราคาต่อหน่วย Order
807-18 807-18 Klein Tools, Inc. HAMMER CLAW FIBRGLSS CUSHION GRP 2 $49.69000/ ชิ้น
819-03 819-03 Klein Tools, Inc. HAMMER NONSPARKNG FIBRGLSS CUSHN 2 $121.16000/ ชิ้น
821-12 821-12 Klein Tools, Inc. HAMMER RIVETING WOOD HICKORY 2 $39.71000/ ชิ้น
823-48 823-48 Klein Tools, Inc. HAMMER DRILLING WOOD HICKORY 2 $45.71000/ ชิ้น
5HDRH2.0 5HDRH2.0 Klein Tools, Inc. HAMMER DRILLNG WOOD SPOT GUM HND 2 $46.80000/ ชิ้น
7HBRFRH14 7HBRFRH14 Klein Tools, Inc. HAMMER SLEDGE FIBRGLSS CUSH GRIP 2 $457.88000/ ชิ้น
811-32 811-32 Klein Tools, Inc. HAMMER DEAD BLOW 2 $46.77000/ ชิ้น
7HBRFRH07 7HBRFRH07 Klein Tools, Inc. HAMMER SLEDGE FIBRGLSS CUSH GRIP 2 $272.24000/ ชิ้น
7HBRFRH04 7HBRFRH04 Klein Tools, Inc. HAMMER SLEDGE FIBRGLSS CUSH GRIP 2 $172.08000/ ชิ้น
820-16 820-16 Klein Tools, Inc. HAMMER SETTNG FIBRGLSS CUSHN GRP 2 $39.71000/ ชิ้น
818-16 818-16 Klein Tools, Inc. HAMMER CLAW FIBRGLSS CUSHION GRP 2 $43.29000/ ชิ้น
809-36 809-36 Klein Tools, Inc. HAMMER LINEMANS 2 $55.05000/ ชิ้น
818-20 818-20 Klein Tools, Inc. HAMMER CLAW FIBRGLSS CUSHION GRP 2 $46.67000/ ชิ้น
7HBRFRH10 7HBRFRH10 Klein Tools, Inc. HAMMER SLEDGE FIBRGLSS CUSH GRIP 2 $375.13000/ ชิ้น
808-20 808-20 Klein Tools, Inc. HAMMER CLAW FIBRGLSS CUSHION GRP 2 $45.71000/ ชิ้น
803-32 803-32 Klein Tools, Inc. HAMMER BALL PEEN WOOD HICKORY 2 $42.16000/ ชิ้น
803-8 803-8 Klein Tools, Inc. HAMMER BALL PEEN WOOD HICKORY 2 $34.51000/ ชิ้น
832-32 832-32 Klein Tools, Inc. HAMMER CLAW WOOD HICKORY 2 $63.33000/ ชิ้น
819-04 819-04 Klein Tools, Inc. HAMMER NONSPARKNG FIBRGLSS CUSHN 2 $148.09000/ ชิ้น
808-16 808-16 Klein Tools, Inc. HAMMER CLAW FIBERGLASS 14 $42.41000/ ชิ้น