การรับประกันคุณภาพ

ความมุ่งมั่นด้านคุณภาพ

 

ก. ชิ้นส่วนใหม่และของแท้เท่านั้น
ข. รับประกัน 12 เดือน
ค. ไม่มีการปลอมแปลง: หากพบว่าส่วนใดเป็นของปลอมเรายินดีรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าโดยไม่มีเงื่อนไข