ข้อตกลงและเงื่อนไข

Chipsmall ดำเนินการเว็บไซต์ th.chipsmall.com เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ที่ Chipsmall (\"ผลิตภัณฑ์\") และเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑ์ (\"บริการ\") เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้พร้อมกับเงื่อนไขการสั่งซื้อจะเรียกว่า \"ข้อตกลง\" นี้ การใช้ Chipsmall แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ที่กำหนดไว้ในที่นี้ (\"เงื่อนไขการใช้งาน\") ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานตลอดจนเงื่อนไขการสั่งซื้อที่กำหนดไว้ด้านล่าง Chipsmall ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า การใช้งานไซต์ของคุณหลังจากการแก้ไขดังกล่าวถือเป็นการตกลงของคุณที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อตกลงตามที่แก้ไข วันสุดท้ายของข้อตกลงนี้ได้รับการแก้ไขกำหนดไว้ด้านล่าง

1. ทรัพย์สินทางปัญญา.
บริการไซต์และข้อมูลและ / หรือเนื้อหาทั้งหมดที่คุณเห็นได้ยินหรือสัมผัสกับไซต์ (\"เนื้อหา\") ได้รับการคุ้มครองโดยประเทศจีนและลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศเครื่องหมายการค้าและกฎหมายอื่น ๆ และเป็นของ Chipsmall หรือ บริษัท แม่ พันธมิตร บริษัท ในเครือผู้ร่วมให้ข้อมูลหรือบุคคลที่สาม Chipsmall มอบสิทธิ์การใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้และไม่ผูกขาด แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ไซต์บริการและเนื้อหาเพื่อพิมพ์ดาวน์โหลดและจัดเก็บเนื้อหาบางส่วนที่คุณเลือกโดยมีเงื่อนไขว่าคุณ: (1) ใช้เฉพาะสำเนาเหล่านี้ของ เนื้อหาสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในของคุณเองหรือการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (2) ห้ามคัดลอกหรือโพสต์เนื้อหาบนคอมพิวเตอร์เครือข่ายใด ๆ หรือส่งแจกจ่ายหรือเผยแพร่เนื้อหาในสื่อใด ๆ (3) ห้ามแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในทางใดทางหนึ่งหรือลบหรือเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ ไม่มีการโอนสิทธิ์ชื่อหรือความสนใจในเนื้อหาหรือวัสดุใด ๆ ที่ดาวน์โหลดมาให้คุณอันเป็นผลมาจากใบอนุญาตนี้ Chipsmall ขอสงวนชื่อที่สมบูรณ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเต็มรูปแบบในเนื้อหาใด ๆ ที่คุณดาวน์โหลดจากไซต์ภายใต้การอนุญาตแบบ จำกัด นี้เพื่อให้คุณใช้งานเนื้อหาส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในที่นี้ คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายหรือโลโก้ใด ๆ ที่ปรากฏทั่วทั้งไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าเว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณต้องไม่ทำมิเรอร์ขูดหรือวางกรอบหน้าแรกหรือหน้าอื่น ๆ ของไซต์นี้บนเว็บไซต์หรือหน้าเว็บอื่นใด คุณไม่สามารถเชื่อมต่อ \"ลิงก์ในรายละเอียด\" กับไซต์กล่าวคือสร้างลิงก์ไปยังไซต์นี้โดยข้ามหน้าแรกหรือส่วนอื่น ๆ ของไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

2. ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน
Chipsmall ไม่รับประกันหรือรับรองโดยชัดแจ้งโดยนัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ หรือเกี่ยวกับไซต์บริการหรือเนื้อหา Chipsmall ขอปฏิเสธการรับประกันใด ๆ อย่างชัดแจ้งโดยชัดแจ้งโดยนัยตามกฎหมายหรืออื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถทางการค้าความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะชื่อและไม่มีการละเมิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไซต์บริการ และเนื้อหา Chipsmall ไม่รับประกันว่าฟังก์ชันที่ทำงานโดยไซต์หรือบริการจะไม่ถูกขัดจังหวะตรงเวลาปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในไซต์หรือบริการจะได้รับการแก้ไข Chipsmall ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในเนื้อหาจะได้รับการแก้ไข ไซต์บริการและเนื้อหามีให้ตามเกณฑ์ \"ตามสภาพ\" และ \"ตามที่มีอยู่\" ที่ Chipsmall ที่อยู่ IP ของผู้เยี่ยมชมจะได้รับการตรวจสอบและวิเคราะห์เป็นระยะเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นและ จะไม่ถูกแบ่งปันภายนอก Chipsmall ในระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์เราอาจขอข้อมูลติดต่อจากคุณ (ที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขแฟกซ์และที่อยู่สำหรับการจัดส่ง / การเรียกเก็บเงิน) ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมตามความสมัครใจและต้องได้รับการอนุมัติจากคุณเท่านั้น

3. ข้อจำกัดความรับผิด
ไม่ว่าในกรณีใด Chipsmall จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ซื้อหรือบุคคลที่สามสำหรับความเสียหายทางอ้อมโดยบังเอิญพิเศษที่เป็นผลสืบเนื่องลงโทษหรือเป็นแบบอย่าง (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงผลกำไรที่สูญเสียเงินออมที่สูญหายหรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้อง ถึง; (I) ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่จัดหาให้หรือจัดหาโดย Chipsmall หรือการใช้ที่ไม่สามารถใช้สิ่งเดียวกันได้ (II) การใช้หรือไม่สามารถใช้ไซต์บริการหรือเนื้อหา (III) ธุรกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการผ่านหรืออำนวยความสะดวกโดยไซต์ (IV) การอ้างสิทธิ์ใด ๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาดการละเว้นหรือความไม่ถูกต้องอื่น ๆ ในไซต์บริการและ / หรือเนื้อหา (V) การเข้าถึงหรือการพาดพิงการส่งหรือข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต (VI) คำแถลงหรือการดำเนินการของบุคคลที่สามใด ๆ บนไซต์หรือบริการ (VII) เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไซต์บริการหรือเนื้อหาแม้ว่า Chipsmall จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

ภาระผูกพันและความรับผิด แต่เพียงผู้เดียวของ Chipsmall สำหรับข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์จะเป็นไปตามทางเลือกของ Chipsmall ในการเปลี่ยนสินค้าที่มีข้อบกพร่องดังกล่าวหรือคืนเงินให้กับลูกค้าตามจำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายดังนั้นจึงไม่มีความรับผิดของ Chipsmall เกินราคาซื้อของผู้ซื้อ การแก้ไขข้างต้นจะต้องได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อเกี่ยวกับข้อบกพร่องและการส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องภายในหกสิบ (30) วันนับจากวันที่ซื้อ การแก้ไขข้างต้นไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานในทางที่ผิด (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการปล่อยไฟฟ้าสถิต) การละเลยอุบัติเหตุหรือการดัดแปลงหรือกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการบัดกรีหรือเปลี่ยนแปลงในระหว่างการประกอบหรือไม่สามารถทดสอบได้ หากคุณไม่พอใจกับไซต์บริการเนื้อหาหรือเงื่อนไขการใช้งานวิธีแก้ไข แต่เพียงผู้เดียวของคุณคือการยุติการใช้งานไซต์ คุณรับทราบโดยการใช้ไซต์ของคุณว่าการใช้งานไซต์ของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณ แต่เพียงผู้เดียว

เงื่อนไขการสั่งซื้อคำสั่งซื้อ

ทั้งหมดที่ส่งผ่านเว็บไซต์หรือผ่านทางแคตตาล็อกการพิมพ์อยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้รวมถึงเงื่อนไขการสั่งซื้อต่อไปนี้ ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขลบหรือแก้ไขข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากตัวแทนของ Chipsmall ที่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลงที่อ้างว่าส่งโดยผู้ซื้อในเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ จะถูกปฏิเสธโดยชัดแจ้งในที่นี้ คำสั่งซื้อที่วางไว้ในรูปแบบที่เบี่ยงเบนไปจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจได้รับการยอมรับ แต่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของเงื่อนไขของข้อตกลงนี้เท่านั้น

1. การตรวจสอบคำสั่งซื้อและการยอมรับ
เมื่อคุณสั่งซื้อเราอาจตรวจสอบวิธีการชำระเงินที่อยู่จัดส่งและ / หรือหมายเลขประจำตัวที่ได้รับการยกเว้นภาษี (ถ้ามี) ก่อนดำเนินการสั่งซื้อของคุณ การจัดวางคำสั่งซื้อของคุณผ่านทางไซต์เป็นข้อเสนอในการซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา Chipsmall อาจยอมรับคำสั่งซื้อของคุณโดยประมวลผลการชำระเงินและจัดส่งสินค้าหรืออาจปฏิเสธที่จะยอมรับคำสั่งซื้อของคุณหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อของคุณด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะไม่มีการพิจารณาคำสั่งซื้อใด ๆ โดย Chipsmall จนกว่าสินค้าจะถูกจัดส่ง หากเราปฏิเสธที่จะยอมรับคำสั่งซื้อของคุณเราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยใช้ที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลติดต่ออื่น ๆ ที่คุณให้ไว้กับคำสั่งซื้อของคุณ

2. การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อคุณสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์คุณจะต้องระบุที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องซึ่งเราอาจใช้เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับสถานะของคำสั่งซื้อของคุณให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อกลับมาและเพื่อแจ้งประกาศอื่น ๆ ให้คุณทราบ การเปิดเผยข้อมูลหรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อของคุณ

3. การกำหนดราคา
ใบเสนอราคาของเว็บไซต์ Chipsmall และบริการที่เกี่ยวข้องจะคำนวณในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและการชำระสกุลเงินเท่านั้นหากสกุลเงินสหรัฐอเมริกาไม่อยู่ในขอบเขตการใช้งานของลูกค้าในประเทศหรือภูมิภาคโปรดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการแปลงที่สอดคล้องกันตามประเทศของตนหรือ ภูมิภาค ราคาทั้งหมดเป็นดอลลาร์สหรัฐ

4. ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประเภทเว็บไซต์ Chipsmall ของผลิตภัณฑ์คำอธิบายผลิตภัณฑ์และพารามิเตอร์รูปภาพวิดีโอและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจัดทำโดยอินเทอร์เน็ตและซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ Chipsmall ไม่แบกรับความรับผิดชอบต่อความถูกต้องความสมบูรณ์ความถูกต้องตามกฎหมายหรือความถูกต้องของข้อมูล นอกจากนี้เว็บไซต์ Chipsmall หรือการใช้งานใด ๆ ในการให้ข้อมูลธุรกิจและความเสี่ยงของพวกเขาบนเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบใด ๆ

5. การชำระเงิน
Chipsmall นำเสนอวิธีการชำระเงินที่สะดวกสบายหลายวิธีด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ได้แก่ PAYPAL, บัตรเครดิต, มาสเตอร์การ์ด, วีซ่า, อเมริกันเอ็กซ์เพรส, Western Union, การโอนเงินผ่านธนาคาร การชำระเงินจะต้องชำระในสกุลเงินที่ทำการสั่งซื้อ หากคุณมีเงื่อนไขการชำระเงินอื่น ๆ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Chipsmall ที่ [email protected]

6. ค่าขนส่ง
ค่าขนส่งหรือค่าขนส่งค่าประกันและภาษีศุลกากรปลายทางจะจ่ายโดยลูกค้า

7. ค่าธรรมเนียมธนาคาร.
สำหรับการโอนเงินเราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคาร 35.00 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับ PAYPAL และบัตรเครดิตเราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการ 5% ของจำนวนเงินทั้งหมดสำหรับสหภาพตะวันตกจะไม่มีค่าธรรมเนียมธนาคาร

8. ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่มีค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อขั้นต่ำหรือค่าธรรมเนียมการจัดการ

9. นโยบายความเสียหายจากการขนส่งและการคืนสินค้า
หากคุณได้รับสินค้าที่ได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่งสิ่งสำคัญคือต้องเก็บกล่องขนส่งวัสดุบรรจุภัณฑ์และชิ้นส่วนให้มิดชิด โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Chipsmall ทันทีเพื่อเริ่มการเรียกร้อง การคืนสินค้าทั้งหมดควรทำภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้และต้องมาพร้อมกับหมายเลขใบแจ้งหนี้ต้นฉบับใบรับรองบัตรรับประกันรูปภาพของชิ้นส่วนและคำอธิบายสั้น ๆ หรือรายงานการทดสอบเหตุผลในการคืนสินค้า การคืนสินค้าจะไม่ได้รับการยอมรับหลังจาก 30 วัน สินค้าที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมและอยู่ในสภาพที่สามารถขายต่อได้ ชิ้นส่วนที่ส่งคืนเนื่องจากข้อผิดพลาดของลูกค้าในขณะเสนอราคาหรือขายจะไม่ได้รับการยอมรับ

10. ปัญหาศุลกากร.
ใบเสนอราคา Chipsmall เป็นราคา FOB เราจะไม่รับผิดชอบต่อพิธีการทางศุลกากรของประเทศปลายทางหากชิ้นส่วนของลูกค้าถูกกักหรือยึดโดยศุลกากรท้องถิ่นของลูกค้า Chipsmall สามารถจัดเตรียมเอกสารบางอย่างให้กับลูกค้าได้ แต่ Chipsmall ไม่รับผิดชอบต่อพิธีการทางศุลกากร Chipsmall ไม่ต้องจ่ายภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียมเป็นหน้าที่ของลูกค้าทั้งหมดในการเคลียร์ชิ้นส่วนจากประเพณีท้องถิ่นของลูกค้า Cipsmall จะไม่จัดส่งอีกครั้งหากชิ้นส่วนถูกกักหรือยึดตามประเพณีท้องถิ่นของลูกค้าจะไม่มีการคืนเงินสำหรับการชำระเงิน

11. หน้าที่และความรับผิดชอบ.
Chipsmall เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขาย B2B และ B2C ระดับมืออาชีพและเราสามารถตรวจสอบสภาพภายนอกของสินค้าเท่านั้น แต่ไม่สามารถใช้งานภายในได้ การคืนสินค้าภายใน 30 วันจะได้รับการยอมรับอย่างไรก็ตามลูกค้าไม่มีสิทธิ์ในการฟ้องร้อง Chipsmall สำหรับสินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้และไม่มีสิทธิ์ในการขอค่าชดเชยเพิ่มเติม Chipsmall เป็นแพลตฟอร์มการบริการเราไม่ใช่ผู้ผลิตเราเพียงแค่จัดหาบริการและช่วยลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาต้องการ Chipsmall ขอสงวนสิทธิ์ในการอธิบายขั้นสุดท้าย
GOVERNING LAW
These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of Cyprus

ความคิดเห็น

เราขอขอบคุณการมีส่วนร่วมของคุณกับผลิตภัณฑ์ และบริการของ Chipsmall ความเห็นของคุณสำคัญกับเรา! กรุณาใช้เวลาสักครู่เพื่อกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง ผลตอบรับ ที่มีค่าของคุณทำให้แน่ใจว่า เราอย่างต่อเนื่องส่งมอบบริการพิเศษ ที่คุณสมควรได้รับ ขอบคุณ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของเราไปสู่ความเป็นเลิศ