สายแบน Flex (FFC, FPC)

ภาพ หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย คำสั่ง
A9CCA-1206F A9CCA-1206F TE Connectivity FLEX CABLE - AFG12A/AF12/AFG12A 1 4.06494/ชิ้น
A9CCA-1205E A9CCA-1205E TE Connectivity FLEX CABLE - AFK12A/AE12/AFK12A 1 3.55185/ชิ้น
A9CCG-0208F A9CCG-0208F TE Connectivity FLEX CABLE - AFG02G/AF02/AFG02G 547 1.70649/ชิ้น
A9AAT-1808F A9AAT-1808F TE Connectivity FLEX CABLE - AFE18T/AF18/AFE18T 1 1.86837/ชิ้น
A9CAG-0602F A9CAG-0602F TE Connectivity FLEX CABLE - AFG06G/AF06/AFE06T 417 1.23436/ชิ้น
A9AAT-1708E A9AAT-1708E TE Connectivity FLEX CABLE - AFH17T/AE17/AFH17T 1 1.69063/ชิ้น
A9CAA-1204E A9CAA-1204E TE Connectivity FLEX CABLE - AFK12A/AE12/AFH12T 1 2.26397/ชิ้น
A9CAA-0204F A9CAA-0204F TE Connectivity FLEX CABLE - AFG02A/AF02/AFE02T 1 1.00520/ชิ้น
A9CCA-0405F A9CCA-0405F TE Connectivity FLEX CABLE - AFG04A/AF04/AFG04A 1 2.35860/ชิ้น
A9BBA-1605F A9BBA-1605F TE Connectivity FLEX CABLE - AFF16A/AF16/AFF16A 1 6.11758/ชิ้น
A9BBG-0208F A9BBG-0208F TE Connectivity FLEX CABLE - AFF02G/AF02/AFF02G 1 1.72927/ชิ้น
A9CCG-1404F A9CCG-1404F TE Connectivity FLEX CABLE - AFG14G/AF14/AFG14G 1 3.62031/ชิ้น
A9BBG-1303F A9BBG-1303F TE Connectivity FLEX CABLE - AFF13G/AF13/AFF13G 1 3.71927/ชิ้น
A9BAA-0406F A9BAA-0406F TE Connectivity FLEX CABLE - AFF04A/AF04/AFE04T 1 1.31110/ชิ้น
A9BBA-1205F A9BBA-1205F TE Connectivity FLEX CABLE - AFF12A/AF12/AFF12A 479 4.46374/ชิ้น
A9BBA-0303F A9BBA-0303F TE Connectivity FLEX CABLE - AFF03A/AF03/AFF03A 1 1.82810/ชิ้น
A9AAT-0608F A9AAT-0608F TE Connectivity FLEX CABLE - AFE06T/AF06/AFE06T 500 0.77525/ชิ้น
A9BAA-0306F A9BAA-0306F TE Connectivity FLEX CABLE - AFF03A/AF03/AFE03T 1 1.21845/ชิ้น
A9AAT-1003F A9AAT-1003F TE Connectivity FLEX CABLE - AFE10T/AF10/AFE10T 1000 0.84115/ชิ้น
A9BBA-1404F A9BBA-1404F TE Connectivity FLEX CABLE - AFF14A/AF14/AFF14A 1 5.13067/ชิ้น