โมดูลาร์ - แจ็ค

ภาพ หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย คำสั่ง
DCP-RJ6B-SD DCP-RJ6B-SD SWITCHCRAFT® CONN MOD JACK 8P8C UNSHIELDED 21 16.25000/ชิ้น
EHRJ45P5ESIDC EHRJ45P5ESIDC SWITCHCRAFT® CONN MOD JACK 8P8C R/A SHLD 485 9.57600/ชิ้น
DCP-RJ5T-RD DCP-RJ5T-RD SWITCHCRAFT® CONN MOD JACK 8P8C R/A UNSHLD 34 15.15800/ชิ้น
DCP-RJ6B-RD DCP-RJ6B-RD SWITCHCRAFT® CONN MOD JACK 8P8C R/A UNSHLD 8 18.00000/ชิ้น
DCP-RJ5ST-RD DCP-RJ5ST-RD SWITCHCRAFT® CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED 16 17.05600/ชิ้น
DCP-RJ6T-RD DCP-RJ6T-RD SWITCHCRAFT® CONN MOD JACK 8P8C R/A UNSHLD 8 18.00000/ชิ้น
DCP-RJ5ST-SD DCP-RJ5ST-SD SWITCHCRAFT® CONN MOD JACK 8P8C SHIELDED 8 18.00000/ชิ้น
DCP-RJ5T-SD DCP-RJ5T-SD SWITCHCRAFT® CONN MOD JACK 8P8C UNSHIELDED 71 15.15800/ชิ้น
DCP-RJ6ST-SD DCP-RJ6ST-SD SWITCHCRAFT® CONN MOD JACK 8P8C SHIELDED 29 17.32900/ชิ้น
DCP-RJ6SB-SD DCP-RJ6SB-SD SWITCHCRAFT® CONN MOD JACK 8P8C SHIELDED 88 17.32900/ชิ้น
DCP-RJ5SB-RD DCP-RJ5SB-RD SWITCHCRAFT® CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED 82 13.00000/ชิ้น
DCP-RJ6SB-RD DCP-RJ6SB-RD SWITCHCRAFT® CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED 8 19.19520/ชิ้น
DCP-RJ6ST-RD DCP-RJ6ST-RD SWITCHCRAFT® CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED 43 17.32900/ชิ้น
EHRJ45P5EIDC EHRJ45P5EIDC SWITCHCRAFT® CONN MOD JACK 8P8C R/A UNSHLD 27 13.42600/ชิ้น
EHRJ45P6SIDC EHRJ45P6SIDC SWITCHCRAFT® CONN MOD JACK 8P8C R/A SHLD 135 22.33100/ชิ้น
DCP-RJ5B-SD DCP-RJ5B-SD SWITCHCRAFT® CONN MOD JACK 8P8C UNSHIELDED 78 15.15800/ชิ้น
DCP-RJ6T-SD DCP-RJ6T-SD SWITCHCRAFT® CONN MOD JACK 8P8C UNSHIELDED 8 18.00000/ชิ้น
DCP-RJ5SB-SD DCP-RJ5SB-SD SWITCHCRAFT® CONN MOD JACK 8P8C SHIELDED 8 18.00000/ชิ้น
EHRJ45P6IDC EHRJ45P6IDC SWITCHCRAFT® CONN MOD JACK 8P8C R/A UNSHLD 67 18.81950/ชิ้น
DCP-RJ5B-RD DCP-RJ5B-RD SWITCHCRAFT® CONN MOD JACK 8P8C R/A UNSHLD 56 15.15800/ชิ้น