บล็อก Terminal - หัวปลั๊กและซ็อกเก็ต

ภาพ หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย คำสั่ง
14120516001000 14120516001000 HARTING TERM BLOCK HDR 5POS VERT 5MM 12 1.25400/ชิ้น
14120517001000 14120517001000 HARTING TERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM 12 1.25400/ชิ้น
14110213002000 14110213002000 HARTING TERM BLOCK HDR 2POS 90DEG 2.54MM 9 0.39000/ชิ้น
14310913101000 14310913101000 HARTING TERM BLOCK PLUG 9POS STR 2.54MM 71 2.27650/ชิ้น
14310313101160 14310313101160 HARTING TERM BLOCK PLUG 3POS STR 2.54MM 245 1.06500/ชิ้น
14110313002000 14110313002000 HARTING TERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 2.54MM 9 0.50700/ชิ้น
14120814002000 14120814002000 HARTING TERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 3.5MM 81 1.53700/ชิ้น
14110713001000 14110713001000 HARTING TERM BLOCK HDR 7POS VERT 2.54MM 9 1.05070/ชิ้น
14310313101000 14310313101000 HARTING TERM BLOCK PLUG 3POS STR 2.54MM 649 0.76800/ชิ้น
14111013001000 14111013001000 HARTING TERM BLOCK HDR 10POS VERT 2.54MM 9 1.67700/ชิ้น
14310517102000 14310517102000 HARTING TERM BLOCK PLUG 5POS STR 5.08MM 23 3.42000/ชิ้น
14110813001000 14110813001000 HARTING TERM BLOCK HDR 8POS VERT 2.54MM 9 1.17040/ชิ้น
14110513002000 14110513002000 HARTING TERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 2.54MM 600 0.75810/ชิ้น
14110513001000 14110513001000 HARTING TERM BLOCK HDR 5POS VERT 2.54MM 9 0.78000/ชิ้น
14311016402000 14311016402000 HARTING TERM BLOCK PLUG 10POS 90DEG 5MM 73 4.62000/ชิ้น
14110413001000 14110413001000 HARTING TERM BLOCK HDR 4POS VERT 2.54MM 2 0.66300/ชิ้น
14120416002000 14120416002000 HARTING TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 5MM 450 1.25400/ชิ้น
14311213101000 14311213101000 HARTING TERM BLOCK PLUG 12POS STR 2.54MM 71 3.04500/ชิ้น
14310813101000 14310813101000 HARTING TERM BLOCK PLUG 8POS STR 2.54MM 4 1.74000/ชิ้น
14120517002000 14120517002000 HARTING TERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 5.08MM 12 1.25400/ชิ้น