โมดูลไดร์เวอร์เพาเวอร์

ภาพ หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย ปริมาณที่มีจำหน่าย ราคาต่อหน่วย Order
FSBB20CH60C FSBB20CH60C ON Semiconductor SPMCC-027 Driver ICs RoHS 298 $15.31240/ ชิ้น
STGIB8CH60TS-L STGIB8CH60TS-L STMicroelectronics SDIP2B-26L Modules RoHS 149 $8.66420/ ชิ้น
FSBB30CH60C FSBB30CH60C ON Semiconductor SPMEC-027 Driver ICs RoHS 111 $17.76160/ ชิ้น
FSBB20CH60D FSBB20CH60D ON Semiconductor SPMCC-027 Modules RoHS 79 $11.07260/ ชิ้น
BM63767S-VA BM63767S-VA ROHM Semicon HSDIP25 Motor Drivers RoHS 56 $19.13150/ ชิ้น
FSBB15CH60C FSBB15CH60C ON Semiconductor SPMCC-027 Driver ICs RoHS 56 $13.72080/ ชิ้น
FNA41560B2 FNA41560B2 ON Semiconductor SPMAA-C26 Modules RoHS 38 $7.73070/ ชิ้น
STGIPN3H60 STGIPN3H60 STMicroelectronics NDIP-26L Modules RoHS 16 $4.08190/ ชิ้น
FNB43060T2 FNB43060T2 ON Semiconductor SPMAB-26 Modules RoHS 16 $14.56390/ ชิ้น
FSBB15CH120DF FSBB15CH120DF ON Semiconductor SPMMF-027 Modules RoHS 15 $29.32460/ ชิ้น
FSBB15CH60D FSBB15CH60D ON Semiconductor SPMCC-027 Modules RoHS 6 $10.12110/ ชิ้น
FNC42060F2 FNC42060F2 ON Semiconductor SPMAA-C26 Modules RoHS 3 $7.31890/ ชิ้น
IRAMX16UP60A-2 IRAMX16UP60A-2 Infineon Technologies Motor Drivers RoHS 4 $60.50520/ ชิ้น
STGIB10CH60TS-L STGIB10CH60TS-L STMicroelectronics SDIP2B-26L IGBTs RoHS 1 $17.69290/ ชิ้น
FNA51560TD3 FNA51560TD3 ON Semiconductor SPMFA-B20 Pre-ordered Products RoHS 0 $27.57740/ ชิ้น
FSB50825US FSB50825US ON Semiconductor SPM23-BD Pre-ordered Products RoHS 0 $15.17660/ ชิ้น
FSB50250US FSB50250US ON Semiconductor SPM23-BD Pre-ordered Products RoHS 0 $10.52400/ ชิ้น
FPAM30LH60 FPAM30LH60 ON Semiconductor Pre-ordered Products RoHS 0 $76.89520/ ชิ้น
FNA51560TD3 FNA51560TD3 ON Semiconductor SPMFA-B20 Pre-ordered Products RoHS 0 $27.57740/ ชิ้น
FSB50825A FSB50825A ON Semiconductor SPM5P-23 Pre-ordered Products RoHS 0 $14.48050/ ชิ้น