สวิทช์กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ภาพ หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย ปริมาณที่มีจำหน่าย ราคาต่อหน่วย Order
C99413 C99413 Dongguan Guangzhu Industrial SPST 8 2.54mm, Full Slide (Standard) Red DS-08,DIP2.54mm DIP Switches RoHS 24107 $0.27470/ ชิ้น
C99421 C99421 Dongguan Guangzhu Industrial SPST 2 2.54mm, Full Slide (Standard) Red DS-022.54mm DIP Switches RoHS 24113 $0.17810/ ชิ้น
DSHP04TSGET DSHP04TSGET Dongguan Guangzhu Industrial SPST 4 1.27mm, Half Slide (Standard) Black SMD DIP Switches RoHS 24558 $0.49160/ ชิ้น
C3661 C3661 Cixi Tonver Elec SPST 2 2.54mm, Full Slide (Standard) Red Through Hole DIP Switches RoHS 21724 $0.19560/ ชิ้น
DSIC04LSGET DSIC04LSGET Dongguan Guangzhu Industrial SPST 4 2.54mm, Full Slide (Standard) Black SMD DIP Switches RoHS 17906 $0.42290/ ชิ้น
DSWB01LHGET DSWB01LHGET Dongguan Guangzhu Industrial SPST 1 2.54mm, Full Slide (Standard) Red Through Hole DIP Switches RoHS 18714 $0.18240/ ชิ้น
DSHP02TSGET DSHP02TSGET Dongguan Guangzhu Industrial SPST 2 1.27mm, Half Slide (Standard) Black SMD DIP Switches RoHS 17250 $0.51050/ ชิ้น
C99418 C99418 Dongguan Guangzhu Industrial SPST 4 2.54mm, Full Slide (Standard) Red DS-04,2.54mm DIP Switches RoHS 16312 $0.18980/ ชิ้น
DSIC02LSGET DSIC02LSGET Dongguan Guangzhu Industrial SPST 2 2.54mm, Full Slide (Standard) Black SMD DIP Switches RoHS 16400 $0.40910/ ชิ้น
DSHP08TSGET DSHP08TSGET Dongguan Guangzhu Industrial SPST 8 1.27mm, Half Slide (Standard) Black SMD DIP Switches RoHS 15246 $0.69100/ ชิ้น
HAD-02HWA-R HAD-02HWA-R Cixi Tonver Elec SPST 2 2.54mm, Full Slide (Standard) Black SMD DIP Switches RoHS 15671 $0.34140/ ชิ้น
DSHP02TSGER DSHP02TSGER Dongguan Guangzhu Industrial SPST 2 1.27mm, Half Slide (Standard) Black SMD DIP Switches RoHS 11264 $0.61360/ ชิ้น
VDG/-04HG-R VDG/-04HG-R Cixi Tonver Elec SPST 4 2.54mm, Full Slide (Standard) Red DIP-8 DIP Switches RoHS 11332 $0.21040/ ชิ้น
C99420 C99420 Dongguan Guangzhu Industrial SPST 3 2.54mm, Full Slide (Standard) Red DS-03,2.54mm DIP Switches RoHS 11514 $0.22220/ ชิ้น
VDG/S-02L VDG/S-02L Cixi Tonver Elec SPST 2 2.54mm, Full Slide (Standard) Blue Through Hole DIP Switches RoHS 11728 $0.16910/ ชิ้น
DSWB05LHGET DSWB05LHGET Dongguan Guangzhu Industrial SPST 5 2.54mm, Full Slide (Standard) Red Through Hole DIP Switches RoHS 8549 $0.25970/ ชิ้น
VDG/S-01LG-R VDG/S-01LG-R Cixi Tonver Elec SPST 1 2.54mm, Full Slide (Standard) Blue DIP Switches RoHS 8025 $0.21110/ ชิ้น
DSIC05LSGET DSIC05LSGET Dongguan Guangzhu Industrial SPST 5 2.54mm, Full Slide (Standard) Black SMD DIP Switches RoHS 7997 $0.52080/ ชิ้น
DS-01RP DS-01RP Korean Hroparts Elec SPST 1 Slide (Standard) Red Through Hole DIP Switches RoHS 7654 $0.24670/ ชิ้น
DSHP02TS-S DSHP02TS-S XKB Connectivity SPST 2 1.27mm, Half Slide (Standard) Black SMD DIP Switches RoHS 7661 $0.64460/ ชิ้น