สลับการแสดงผลที่ตั้งโปรแกรมได้

ภาพ หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย คำสั่ง
IS15ESBFP4RGB IS15ESBFP4RGB NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 163 62.40000/ชิ้น
IS15EBFP4RGB IS15EBFP4RGB NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 862 62.40000/ชิ้น
IS18WWC1W IS18WWC1W NKK Switches SW PROG DISPLAY SP3T 4 79.20000/ชิ้น
IS15SBFP4B IS15SBFP4B NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 4829 เรียก
IS15DSBFP4RGB IS15DSBFP4RGB NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 4765 เรียก
ISF15ACP4 ISF15ACP4 NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 167 เรียก
IS15BAFP4CF IS15BAFP4CF NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 45 เรียก
IS15AACP4CF IS15AACP4CF NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 4690 เรียก
IS15ABDP4E IS15ABDP4E NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 4654 เรียก
IS15ABCP4E IS15ABCP4E NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 10404 เรียก
IS15ABFP4RGB IS15ABFP4RGB NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 4620 เรียก
IS15ABCP4EF IS15ABCP4EF NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 4603 เรียก
IS15ABDP4EG IS15ABDP4EG NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 4573 เรียก
IS15SBFP4RGB IS15SBFP4RGB NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 10380 เรียก
IS15SACP4CF IS15SACP4CF NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 4379 เรียก
IS15EBFP4RGB-09YN IS15EBFP4RGB-09YN NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 185 62.40000/ชิ้น
IS15ABFP4B IS15ABFP4B NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 4343 เรียก
IS15SBCP4EF IS15SBCP4EF NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 4319 เรียก
ISC15ANP4 ISC15ANP4 NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 1821 56.50000/ชิ้น
IS15BSBFP4RGB IS15BSBFP4RGB NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 145 51.78000/ชิ้น