สวิทช์แบบหมุน

ภาพ หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย คำสั่ง
24001-03N 24001-03N Grayhill, Inc. SWITCH ROTARY 3POS 1A 115V 21 18.27980/ชิ้น
56D30-01-2-AJN 56D30-01-2-AJN Grayhill, Inc. SWITCH ROTARY 2-6POS 200MA 115V 6064 17.00000/ชิ้น
56D36-01-2-AJN 56D36-01-2-AJN Grayhill, Inc. SWITCH ROTARY 2-5POS 200MA 115V 8238 9.35000/ชิ้น
71B30-01-6-02S 71B30-01-6-02S Grayhill, Inc. SWITCH ROTARY 2POS 250MA 115V 34 18.22100/ชิ้น
56DP36-01-1-AJN 56DP36-01-1-AJN Grayhill, Inc. SWITCH ROTARY 2-10POS 200MA 115V 654 7.20300/ชิ้น
71BDF36-01-1-AJN 71BDF36-01-1-AJN Grayhill, Inc. SWITCH ROTARY 2-10POS 250MA 115V 146 12.62836/ชิ้น
71AD30-01-1-AJN 71AD30-01-1-AJN Grayhill, Inc. SWITCH ROTARY 2-12POS 250MA 115V 28 14.11462/ชิ้น
56DP36-01-2-AJN 56DP36-01-2-AJN Grayhill, Inc. SWITCH ROTARY 2-5POS 200MA 115V 8068 13.47000/ชิ้น
19001-08UL 19001-08UL Grayhill, Inc. SWITCH ROTARY 8POS 15A 120V 27 32.28088/ชิ้น
77SP36-01-1-05N 77SP36-01-1-05N Grayhill, Inc. SWITCH ROTARY 5POS 50MA 115V 8 33.08280/ชิ้น
42D36-02-1-AJN 42D36-02-1-AJN Grayhill, Inc. SWITCH ROTARY 2-10POS 1A 115V 13 43.63520/ชิ้น
71BDF36-02-2-AJN 71BDF36-02-2-AJN Grayhill, Inc. SWITCH ROTARY 2-5POS 250MA 115V 4 21.89040/ชิ้น
77SPT36-01-2-05N 77SPT36-01-2-05N Grayhill, Inc. SWITCH ROTARY 5POS 50MA 115V 8 32.41700/ชิ้น
75BP36-01-1-04N 75BP36-01-1-04N Grayhill, Inc. SWITCH ROTARY 4POS 200MA 115V 56 22.54000/ชิ้น
44D30-03-1-AJN 44D30-03-1-AJN Grayhill, Inc. SWITCH ROTARY 2-12POS 1A 115V 60 56.96040/ชิ้น
75AP36-01-1-04N 75AP36-01-1-04N Grayhill, Inc. SWITCH ROTARY 4POS 200MA 115V 29 19.73720/ชิ้น
50D36-01-1-AJN 50D36-01-1-AJN Grayhill, Inc. SWITCH ROTARY 2-10POS 150MA 115V 35 13.56030/ชิ้น
71ADF30-02-1-AJN 71ADF30-02-1-AJN Grayhill, Inc. SWITCH ROTARY 2-12POS 250MA 115V 16 21.16412/ชิ้น
71BDF30-02-1-AJN 71BDF30-02-1-AJN Grayhill, Inc. SWITCH ROTARY 2-12POS 250MA 115V 563 17.02540/ชิ้น
75AP36-01-2-04N 75AP36-01-2-04N Grayhill, Inc. SWITCH ROTARY 4POS 200MA 115V 8 28.25720/ชิ้น